Globale Seniorer

Postkort fra Ulm ved Donau

Søndag aften 22.5.2022 kom Sydtyskland/Donau gruppen med toget til Ulm – Neu Ulm. De to halvdele af Ulm ligger i henholdsvis i Baden Württemberg og Bayern. Donau skiller de to.
Mandag morgen 23.5. gjorde vi et besøg på et super interessant museum i Ulm, Brot und Kunst, med en lang række billeder og opstillinger, der reflekterede hunger og overflod, reelle og kritiske
religiøse installationer, og en video med korsfæstelse af kvindelig Jesus.

Om eftermiddagen mødtes vi med unge energiske kvinder i en Donau GmbH gruppe, der holdt til i et Europa Direct Center, hvorfra de styrede nationale og EU finansierede projekter med
fokus på ”sustainable mobility” omkring Donau i samarbejde med deres netværk i de andre Donau lande. De arrangerede fælles festivals hvert andet år for at bringe landene sammen, de trænede
guides for forskellige trails i landene plus skulle de i gang med et nyt EU Energy Award projekt.
Tirsdag d 24.5. gik turen til endnu et supermuseum, Donauschwäbisches Zentralmuseum, der over
flere etager viste Donau flodens historie, fiskeri (stør fangst), fattigdom og migration over 300 år,
og handel, hvor et skitse fra 1789 viser 60 heste, der skulle trække pramme tilbage mod strømmen
fra det nedre løb.

Skatter, mishøst, religiøs tvang og relativ høj befolkningstæthed gjorde at ½ million migranter
forlod Sydvesttyskland mellem 1689 og 1850 mod Østeuropa. Migranterne blev også støttet af
Dronning Maria Theresia, der i 1700 tallet forsynede migranterne med penge til skoler på
modersmål. Tyskheden har holdt sig gennem århundreder og en vis Heimat, Volkgemeinschaft og
Blutmässige Bindung opstod i 1930erne, og mange tyskere i Østeuropa orienterede sig mod Hitler
og hjalp nationalsocialismen med forsyninger af fødevarer.

Kirsten Ewers ULM 22-24 maj 2022