Globale Seniorer

Rejsebrev fra Rumænien

GS besøger Økologisk landbrug i Sancraiu, Rumænien
Globale Seniorer besøger økologisk landbrugsprojekt i Sancraiu. Foto: Mogens Andersen

En gruppe på 7 Globale seniorer besøgte Rumænien 19-26 oktober 2022. På vor rejse besøgte vi blandt andet den  rumænske NGO Eco Ruralis (https://www.ecoruralis.ro) og NGO’en Provision (https://provisiontransylvania.com), der arbejder i samme område. EcoR er knyttet til Europæiske La Via Campesina, hvis hoved strategi er fødevare suverænitet og økologisk landbrug. EcoR har integreret strategien for fødevaresuverænitet med en strategi for såsæd suverænitet og uddeler rumænsk såsæd til sine 17.000 medlemmer.

Lederen af EcoRuralis, Sancraiu, Rumænien

Attila, leder af EcoRuralis. Foto: Mogens Andersen

Siden 2014 er der i Rumænien sket store udenlandske opkøb af fattige små bønders jorde. Småbønderne har svært ved at beholde deres børn i videreførelse af landbruget.  Ca 2-3 millioner er emigreret. Ældre med små lodder sælger deres jord i opkøb, hvis børnene ikke overtager jorden. Det bidrager til den magre pension, de gamle får. Rumænien mistede over 625.000 gårde fra 2003 til 2010. Det er kapitalfonde, kinesere, tyskere, englændere, danskere, etc., der opkøber til industrialiseret landbrug. Pressen skriver, at 40% af landbrugsjorden nu er i hænderne på investorer udenfor EU og 20% i hænderne på EU investorer. Rumænien toppede i 2020 som det mest attraktive investeringsland for danske landmænd sammen med Polen og Slovakiet. 

Rumænien: Mark med kinesiskejede solceller i Sancraiu

Store arealer med kinesisk-ejede solceller i baggrunden.
Foto: Mogens Andersen

Landbrugsjordene blev fragmenterede efter re-distributionen, der fulgte kollektiviseringens afskaffelse. Næsten 98% af jordbesiddelserne er under 10 ha. Investorer søger at købe sammenhængende jordlodder op. Et af EcoR’s programmer er derfor Access to Agroecological Land, hvor NGO’en gennem donationer strategisk opkøber mindre jordlodder, hvis lokation skal blokere for skabelse af større sammenhængende arealer for kapitalinteresser. Disse jorde vil under licens blive dyrket økologisk af EcoR medlemmer.

Gizella og Lars

Provisions leder i samtale med Gizella.
Foto: Mogens Andersen

Hvad angår EU og dets Common Agricultural Policy (CAP) så har EcoR prøvet at influere med bl.a. kritik af, at den kun dækkede landbrugsejendomme over 5 ha, mens de flest småbønder kun har omkring 2 ha. Under EU’s egen nye overordnede CAP (2023-27) er der nu et underprogram, der kunne passe, og som hedder “Farm to Fork Strategy” og betyder “a shift to a sustainable food system interrelations between our health, ecosystems, supply chains, consumption patterns and planetary boundaries”. Men det udkast til sin egen landbrugsstrategi under EU CAP, som Rumænien har sendt EU, får følgende kommentarer fra EU i maj 2022 “The Commission has doubts as to the expected effectiveness of the proposed intervention strategy with regard to the targeting, fairness of support, increasing competitiveness, and the farmers’ position in the value chain, especially in what regards small and medium farms (the grand majority of farms in Romania).” 

 

Ægteparret Robin og Lars, ledere af Provision projektet. Foto: Mogens Andersen

EcoR arbejder således  sammen med Provision – både på lokalt, nationalt og på EU niveau i Bruxelles for at influere landbrugspolitikken, så den tilgodeser småbønder, bæredygtighed og økologisk landbrug. GS Gruppen fortsætter kontakt med EcoR for at forstå under hvilke institutionelle og juridiske rammer dets program med licenser til den opkøbte jord under Access to Agroecological Land vil blive udmøntet.

 

Eventuel støtte til dette underprogram med opkøb af jorde kan ske til:

Official name of organization: Asociația ALPA – Acces la Pământ pentru Agroecologie
RON currency IBAN account: RO98BTRLRONCRT0660709901
EURO currency IBAN account: RO48BTRLEURCRT0660709901
Cod SWIFT: BTRLRO22
Bank name: Banca Transilvania
Bank agency name: Huedin
Bank address: Str. Horea, Nr. 2, HUEDIN, Cluj county, Romania

Rumænien, mindre økologisk jordstykke i Sancraiu
Mindre areal ejet af EcoRuralis. Foto: Mogens Andersen