Globale Seniorer

Spotlightrapport 2021 er lanceret

Årets Spotlightrapport kommer netop som regeringen har lanceret sin handlingsplan og afleveret Danmarks Voluntary National Revue

Ideen med Globalt Fokus’ og 92-gruppens rapport er at få et kritisk blik på, hvor langt vi faktisk er kommet i processen med inden 2030 at opfylde verdensmålene for en bæredygtig global udvikling. Den øvelse er vigtig, hvis vi skal holde regering, virksomheder, kommuner, civilsamfund og os selv fast på at gøre en indsats – hver især og sammen.

Også i år har vi medvirket til research og skrivearbejde. Faktisk har vi været flere i gang end tidligere, i alt har 13 Globale Seniorer bidraget til at belyse 7 af verdensmålene, nemlig målene: 1 Afskaf fattigdom, 3 Sundhed og trivsel, 8 Anstændige job og økonomisk vækst, 9 Industri innovation og infrastruktur, 10 Mindre ulighed, 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund samt 14 Livet i Havet.

Vi har også bidraget i forhold til 2 af 5 tværgående afsnit, nemlig Tre dimensioner af bæredygtighed og Leave no one behind. De tværgående afsnit er et nyt element, som FN har efterspurgt og det passer fint med vores position, altid at lægge vægt på at målene hænger uløseligt sammen. Især synes vi, at det med afsnittet tre dimensioner er lykkedes at få hul på en afgørende, men politisk tilbageholdt debat om sammenstillingen af begreberne økonomisk vækst og bæredygtighed.

Vi venter lidt med den endelige bedømmelse af resultatet
Med rapporten i hånden vil vi i verdensmålsgruppen sætte vores indsats til debat. Hvad fik vi ud af indsatsen internt og eksternt? Foran os ligger samtidigt arbejdet med at udbrede rapportens centrale budskaber og indhold. Om kort tid igangsætter vi sammen i Globalt Fokus en kampagne der følger op på, hvilke udfordringer der er for at nå i mål med verdensmålene. I kampagnen, der bygger på spotlightrapporten præsenterer vi en video for hvert af målene og for de tværgående afsnit i en form som egner sig for de sociale medier. Vi er spændt på resultatet – en stor udfordring, som også vil præge denne hjemmeside.

I forlængelse af vores egen – civilsamfundets – rapport og kampagnen er det samtidig planen at samle verdensmålsgruppen til en debat og vurdering af regeringens handlingsplan. Vi har i lanceringen af spotlightrapporten beskyldt den for at være uambitiøs, men vi skylder en mere præcis vurdering af udspillet, som er langt mere konkret og handlingsrettet end den tidligere handlingsplan. Og så trænger vi også til en debat om, hvor det er vi i Globale Seniorer skal sætte kræfterne ind i forhold til Verdensmålene.

Link til Spotlightrapport 2021

Video med præsentation af spotlight rapporten

Lene Grønfeldt og Povl Anker Andersen
udgivet 27. juni 2021