Globale Seniorer

Seniorpolitisk gruppe

Dagsorden til møde i Seniorpolitisk Gruppe d.3.4.24. kl. 10.00 – 12.30
(hvor vi arbejder med bæredygtig seniorpolitik i et verdensmålsperspektiv.)

Kl.10.00-10.05

1. Velkomst og godkendelse af referat.

Kl.10.05- 10.25
2. Opfølgning på den tematiseret drøftelse omkring boligpolitik:

På nuværende tidspunkt er der tilsyneladende ikke yderligere behov for at beskæftiger os med det overordnet emne boligpolitik; referenten havde misforstået indholdet i begrebet ”Mini – boliggruppen”, som Kirsten og Lene R. udgjorde. Deres opgave bestod blot i at forberede os som gruppe til mødet i KAB – huset.
Derfor foreslår vi som tovholdere, at vi afrunder emnet p.t. med:
o Evaluering af vort besøg i KAB
o Orientering om Folkeuniversitetets foredragsrække omkring ”Byer i forandringer. Nye urbane landskaber”, ved Kirsten.
o Stillingtagen til fælles besøg af Seniorbofælleskaber (for eksempel Køge havn)

Kl.10.25 – 11.05

3. Forberedende planlægning af EURAG – møde i København april
2025, ved Peter og Povl Anker (Elsebeth og Susanne).
Kl.11.05 -.11.20
Pause

Kl 11.20- 12.30
Orienteringspunkter

4. Kort orientering omkring Sct.Petersborg dialogprojekt, ved Povl Anker og Maria.

5. Kort orientering om dialogprojekt med Litauen, samt rejsegruppen ved Povl Anker, Susanne og Helle.

6. Kort orientering om aftale om et fælles prøveabonnement på Seniormonitor-blog, ved Lene G.

7. Kort orientering omkring den samlede evaluering af politikermødet d. 8.2.2024 i København, ved Elsebeth og Povl Anker.

8. Kort orientering fra tovholdermødet d.14.3.24, ved Elsebeth og Susanne – og fra generalforsamlingen d. 22.3.24.

9. Orientering om Leave no one behind, ved Maria.

Alle disse korte orienteringspunkter for at skabe gennemsigtighed i, hvad forskellige medlemmer af seniorpolitisk gruppe har deltaget – og deltager i!

10. Sidste nyt fra bestyrelsen i GS, ved Kirsten.

11. Hjemmesiden, ved Helle

12. Eventuelt, herunder fastlæggelse af nye mødedatoer:
o Næste møde d.14.maj kl.10.00 – 12.30 afholdes Danske Seniorer i Griffenfeldtsgade 58 KBH.N.
o Det ville være rart yderligere at få planlagt de efterfølgende tre møder.