Globale Seniorer

Seniorpolitisk gruppe

Dagsorden til møde i Seniorpolitisk Gruppe d.3.4.24. kl. 10.00 – 12.30
(hvor vi arbejder med bæredygtig seniorpolitik i et verdensmålsperspektiv.)

Kl.10.00-10.05

1. Velkomst og godkendelse af referat.

Kl.10.05- 10.25
2. Opfølgning på den tematiseret drøftelse omkring boligpolitik:

På nuværende tidspunkt er der tilsyneladende ikke yderligere behov for at beskæftiger os med det overordnet emne boligpolitik; referenten havde misforstået indholdet i begrebet ”Mini – boliggruppen”, som Kirsten og Lene R. udgjorde. Deres opgave bestod blot i at forberede os som gruppe til mødet i KAB – huset.
Derfor foreslår vi som tovholdere, at vi afrunder emnet p.t. med:
o Evaluering af vort besøg i KAB
o Orientering om Folkeuniversitetets foredragsrække omkring ”Byer i forandringer. Nye urbane landskaber”, ved Kirsten.
o Stillingtagen til fælles besøg af Seniorbofælleskaber (for eksempel Køge havn)

Kl.10.25 – 11.05

3. Forberedende planlægning af EURAG – møde i København april
2025, ved Peter og Povl Anker (Elsebeth og Susanne).
Kl.11.05 -.11.20
Pause

Kl 11.20- 12.30
Orienteringspunkter

4. Kort orientering omkring Sct.Petersborg dialogprojekt, ved Povl Anker og Maria.

5. Kort orientering om dialogprojekt med Litauen, samt rejsegruppen ved Povl Anker, Susanne og Helle.

6. Kort orientering om aftale om et fælles prøveabonnement på Seniormonitor-blog, ved Lene G.

7. Kort orientering omkring den samlede evaluering af politikermødet d. 8.2.2024 i København, ved Elsebeth og Povl Anker.

8. Kort orientering fra tovholdermødet d.14.3.24, ved Elsebeth og Susanne – og fra generalforsamlingen d. 22.3.24.

9. Orientering om Leave no one behind, ved Maria.

Alle disse korte orienteringspunkter for at skabe gennemsigtighed i, hvad forskellige medlemmer af seniorpolitisk gruppe har deltaget – og deltager i!

10. Sidste nyt fra bestyrelsen i GS, ved Kirsten.

11. Hjemmesiden, ved Helle

12. Eventuelt, herunder fastlæggelse af nye mødedatoer:
o Næste møde d.14.maj kl.10.00 – 12.30 afholdes Danske Seniorer i Griffenfeldtsgade 58 KBH.N.
o Det ville være rart yderligere at få planlagt de efterfølgende tre møder.

Byudvikling for Seniorer

KAB (Københavns Andels Boligforening) er værter for alle interesserede Globale Seniorer herunder Seniorpolitisk Temagruppe i deres nye hovedsæde på Enghavevej 81,  2450 København SV.

Temaet er ‘Byudvikling for Seniorer’
Seniorboliger, seniorbofællesskaber, arkitektur, byudvikling, fællesskabet og KAB view
Ved Seniorkonsulent og arkitekt Lars Anderson og kundechef Jonas Mørch.
Alle er velkomne.

Stikord til mødet med KAB den
Seniorpolitisk gruppe Globale Seniorer
Erfaringer om seniorer i alle aldres boligønsker.
Mange at vores punkter er sikkert ikke boligselskabernes opgaver, men derfor kan det sagens indtænkes i projekterne.
Og mange er fremtidsorienterede.
Seniorkollektiver – Fremtidens ghetto? Eller et ønske for de få?
Seniorboliger, blandet boligmasse med folk i alle aldre, samfundsklasser, i nørheden af offentlige institutioner, såsom skole, dagpasninger, indkøbsmuligheder.
Boligmassens størrelse og prisniveau.
Tilgængelighed for beboere i alle aldre herunder også seniorer og handicappede.
Elevatorer, trapper, udearealer Samarbejde med landskabsarkitekter.
Hvordan sikrer I at projektet bliver som ønsket.
Mulighed for offentlig transport, cykelstier, handicap parkering osv.
Vedligeholdelse af fællesarealer, overbygning af tilgængeligt udeareal, siddepladser
Boligbyggeri bredt. Arkitektoniske overvejelser og resultater. Udsmykning af forskellig art. Eks. Gavlmalerier
Renovering /ombygning af den ældre boligmasse og nybyggeri.
Bæredygtigtighed : Hvilke overvejelse gør KAB og andre almene boligselskaber.
Samarbejde på Europæisk plan/ internationelt.

Debatmøde med Københavns borgmestre

Mødet er allerede fuldt booket,
men du kan tilmelde dig ventelisten via linket TILMELD DIG VENTELISTEN

Midt i den nuværende valgperiode i Københavns Kommune inviterer byens ældreorganisationer til debatmøde. Vi spørger borgmestrene hvordan det går med at sikre et værdigt og aktivt liv for byens ældre.

Mødet afholdes den 8. februar kl 13:30 – 15:00,
i Rund mødesal i HK Hovedstaden,
Svend Aukens Plads 11, 2300 København S.

Mødet er gratis.

Kom i god tid!
Debatten starter præcis kl. 13:30 og vi åbner dørene allerede kl. 13:00, hvor vi byder på en kop kaffe med en croissant til.

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet via linket herunder.
Sidste frist for tilmelding er den 23. januar.

TILMELD DIG VENTELISTEN

I panelet indgår:
– Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen,
– Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling,
– Børne- og Ungeborgmester Jakob Næsager,
– Socialborgmester Karina Vestergård Madsen,
– Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens Kristian Lütken,
– Kultur og Fritidsborgmester Mia Nyegaard.

Vicedirektør Michael Teit Nielsen fra Ældresagen, vil være mødets moderator.

Vi glæder os også til at se og høre rigtig mange debatlystne Københavnere.
Mødet vil blive optaget af arrangørerne.

Arrangører
Alzheimerforeningen København, Frederiksberg og omegnskommunerne; Danske Seniorer Kreds Hovedstaden; Faglige Seniorer Sektion Storkøbenhavn; Københavns Ældreråd; Ældresagen København.   

Reserver den 8. februar kl. 13:30-15:00

Som del af Danske Seniorer har Globale Seniorer sammen med de øvrige ældreorganisationer i København arrangeret et debatmøde som opfølgning på det valgmøde der blev gennemført i november 2021. Mødet vil om kort tid blive lagt i eventkalenderen her på siden.

Vi håber rigtig mange vil deltage i mødet!

Denne første orientering om mødet er indsendt til hjemmesiden af Seniorpolitisk udvalg 01.01.2024 Povl Anker Andersen