Globale Seniorer

Ukraine: Hvad med klimaforandringerne? Hvad med NATO?

Ukraine-krigens spørgsmål er lige så store som de er forskellige::
– Hvad med EU’s nye rolle og selvforståelse?
– Hvad med NATO – nu med Sverige og Finland?
– Er den mastodontiske danske oprustning rimelig?
– Er våbenstøtten?
– Og hvad skal der til, for at få krigen sluttet?
Disse og andre spørgsmål tager vi op på næste møde i Globaliseringsgruppen.

Oplægsholdere er Niels Frølich og Henning Salling Olesen.

Niels Frølich har været redaktør på den nyligt udkomne antologi: Er NATO sikker? – en sikkerhedspolitisk antologi:

https://solidaritet.dk/vare/er-nato-sikker-en-sikkerhedspolitisk-antologi/ 

Niels Frølich har været sømand, har forskellige IT- og telekommunikationsuddannelser, har arbejdet rundt omkring i verden for bl.a. den mozambicanske regering, FN, Østafrikas Fællesmarked, været selvstændig IT- og telekommunikationskonsulent med arbejde for forskellige ministerier, rederier, energiselskaber. Mangeårig redaktør af politisk revy, nu forlagsredaktør på Solidaritets forlag, redaktør af Kritisk Revy og bestyrelsesmedlem i Solidaritet.

Henning Salling Olsen har, sammen med Susanne Possing, begge fra Nej Til Oprustning, bidraget til antologien med kapitlet ”En bæredygtig sikkerhedsorden”.
Henning er nu professor emeritus ved Roskilde Universitet, hvor han har været professor i voksenpædagogik og livslang læring. Er forfatter og debattør om uddannelsespolitiske emner. Og er tidligere gæsteprofessor i Kina.

Beskrivelse af antologien:
Invasionen af Ukraine rejser endnu engang spørgsmålet om, hvad det vil sige at være sikker. Kan ’sikkerhed’ løsrives fra klasser, magtrelationer, ulighed, udbytning og de klimaforandringer, der på diabolsk facon opsummerer hele den kapitalistiske verdensorden, der nu er i opbrud?

Den vestlige kapitalistiske verdensordens opretholdelse først og fremmest af NATO, men NATO-landene har i årenes løb givet sig selv mandat til at udvide operationsområdet, både kvantitativt- geografisk (Afrika, Mellemøsten, Det indiske Ocean, Stillehavet) og nu også kvalitativt i form af klimaforandringerne og de folkevandringer, de vil give anledning til – ofrene bliver til sikkerhedsproblemer.

Der hersker på den europæiske venstrefløj efter Ruslands invasion af Ukraine endog meget modstridende opfattelser af den sikkerhedspolitiske udvikling i Europa efter Murens fald og dermed også af Ukraine-krigens karakter. Redaktionen af denne bog er ingen undtagelse, men vi forsøger at redegøre for det, vi opfatter som to hovedsynspunkter under overskrifterne ’Ukraine har ret til selvbestemmelse og til at forsvare sig’ og ’Stop krigen omgående’. Fordi bogen forsøger at give et i videste forstand ’dansk’ perspektiv, så har Rigsfællesskabet naturligvis en fremtrædende plads for alle tre rigsdele har strategisk betydning, og hvor især Grønlands betydning har ændret sig.

Antologien er udgivet 30. marts 2023, 155 x 230 mm, 150 kr.

Dobbeltmøde:
Udfordringerne fra den nye verdensorden

Den geopolitiske krise er i fuld fart ved at ændre det internationale samarbejde, som har defineret den hidtidige verdensorden. Også klimaforandringerne bliver påvirket.

Globaliseringsgruppen har derfor inviteret to internationalt anerkendte forskere til at præsentere deres tanker og lægge op til debat.

Oplæggene bliver givet på engelsk.

Kl. 10:30 – 12:00
Geopolitiske og miljømæssige implikationer af Ukraine-konflikten
Oplæg: Keith Smith, økonom, University of London

Kl. 12:00 – 13:00: Fælles frokost

Kl. 13:00 – 14:30
The Climate crisis’ background in Western colonialism as described by Amitav Ghosh
Björn Johnson, emeritus senior associate professor, Aalborg Universitet

Mere om programmet

Keith Smith præsenterer sit papir: “Geopolitical and Environmental Implications of the Ukraine Conflict”

“This paper discusses the Ukraine conflict not in terms of the shooting war, the outcome of which is highly uncertain, but as a protracted and complex economic war.

It argues that this war has profound geopolitical implications – it has ended the unipolar hegemony of the West and is inaugurating a ‘heteropolar’ system based on strong superpower division and different sources of power across countries.

The critical problems facing the world at the present time are global warming, environmental degradation and pandemic disease. Warming in particular appears to be approaching biospheric limits.
We need a serious search for solutions, and this must entail multilateral collaboration.

However, a key geopolitical outcome of the war is the effective collapse of existing systems of multilateral collaboration, which have had some successes (the Montreal Protocol), and some failures (the COP process and emissions control).

The most important challenge facing global civil and political society is to construct some basis for enhanced multilateral collaboration in the face of deep geopolitical division.”

PS: Dette møde var planlagt som et webinar 25. januar, men måtte udsættes pga tekniske problemer. Det sker ikke denne gang, hvor Keith er han tilsted in person.
Link til Keith Smiths biografi

Fælles frokost spiser vi i Serviceforbundets kantine. Tag madpakke med eller tilmeld dig frokostbuffeten med lunt og grønt. Prisen for frokostbuffet, mødekaffe cookies og vand er kr. 100, der indbetales via MobilePay til box18276.

Tilmelding til frokostbuffet ved mail til Knud Arne Nielsen knud.arne.nielsen@gmail.com senest søndag den 26. februar.

Alle Globale Seniorer og gæster er velkomne til dobbeltmødet og skal som sædvanlig tilmelde sig mødet. Find Teksten Registrer her, “Deltag” nederst i dette opslag og tilmeld dig online til mødet.

Björn Johnson, emeritus senior associate professor, Aalborg Universitet present: “The Climate crisis’ background in Western colonialism as described by Amitav Ghosh”

“In my presentation I will try to discuss the main themes in two new books by Amitav Ghosh:
(1) The Nutmeg’s Curse. Parables for a Planet in Crisis, 2021
(2) The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable, 2016

Booth books are about the present climate crisis and its background in Western colonialism, which is described as a process of violence. More specifically Ghosh discusses how Western colonialism has affected our views on nature, society, culture and the total world system. The books present a harsh but serious critique of Western civilization, especially modernity. They are also a reminder of how deeply our history is affected by non-human entities and forces.

One basic theme is how the Anthropocene leads to new insight about the relations between nature and society.
Another theme is how the dynamics of climate change and other environmental crises connected to transgression of planetary borders are rooted in a centuries-old geopolitical order constructed by Western colonialism.
A third theme is about how human history has been entangled with earthly materials such as spices, tea, sugarcane, opium, and fossil fuels and how it has been shaped non-human forces. “The agency of the landscape”.
A fourth theme is the character of ‘modernity’ especially its claim that everything in the world exists to be exploited and utilized by humans – i.e., primarily white, male Europeans.
A fifth theme is ‘terraforming’ i.e., the muting and remaking of the landscape to fit European ways of life and the role this has played in the process of colonialization.
Other recurrent themes are the crucial importance of geo-politics and the paradigm of ever-growing material desire.

Amitav Ghosh is primarily a writer and his own main conclusion is:
“This is the great burden that now rests upon writers, artists, filmmakers, and everyone else that is involved in the telling of stories: to us falls the task of imaginatively restoring agency and voice to nonhumans”

Indtroduktion til Amitav Ghosh
On YouTube there several interesting videos in which Amitav Ghosh discusses ‘The Nutmeg’s Curse’, see for example: https://youtu.be/C3lZ7EmChWo

Link til Bjørn Johnsons biosketch

Geopolitiske og miljømæssige implikationer
af Ukraine konflikten

Globaliseringsgruppen inviterer alle Globale Seniorer til møde med Keith Smith, Visiting Fellow, Birkbeck College, University of London, til debat om hans paper: “Geopolitical and Environmental Implications of the Ukraine Conflict” – Keith Smith vil deltage online fra London

I forlængelse af debatmødet afholder  Globaliseringsgruppen et møde om de videre aktiviteter i 2023.

1 kl. 10.30-12.00:
Debatmødet med Keith Smith

Hvem er Keith Smith? Læs kort biografi
Ordstyrer er Ellen Buch Hansen, som byder velkommen og afrunder mødet – og undervejs hjælper med at holde styr på spørgsmål og tid.

Her et link til Keiths paper “Geopolitical and Environmental Implications of the Ukraine Conflict” for at give dig mulighed for at læse det inden mødet, der afholdes på engelsk.
Keith Smith åbner med en kort præsentation af papirets highlights m.v. Læs hans summary herunder.

Bengt-Åke Lundvall, professor emeritus Aalborg University, er moderator/udspørger og sørger for at deltagernes og hans egne spørgsmål bliver besvaret af Keith Smith.

Keith Smith giver følgende resume af sit papir:

“This paper discusses the Ukraine conflict not in terms of the shooting war, the outcome of which is
highly uncertain, but as a protracted and complex economic war.

It argues that this war has profound geopolitical implications – it has ended the unipolar
hegemony of the West and is inaugurating a ‘heteropolar’ system based on strong
superpower division and different sources of power across countries.

The critical problems facing the world at the present time are global warming, environmental
degradation and pandemic disease. Warming in particular appears to be approaching
biospheric limits.

We need a serious search for solutions, and this must entail multilateral collaboration.
However, a key geopolitical outcome of the war is the effective collapse of existing systems
of multilateral collaboration, which have had some successes (the Montreal Protocol), and
some failures (the COP process and emissions control).

The most important challenge facing global civil and political society is to construct some
basis for enhanced multilateral collaboration in the face of deep geopolitical division.”

Informationsteknik

Er informationsteknologien borgerparat?

Vi markerer FN’s ældredag med et inspirerende oplæg ved Birgit Jæger, Roskilde Universitet, der søger at indkredse spørgsmålet: Hvem er den digitale medborger? Bagefter lægger vi op til en konstruktiv gruppediskussion og fugter i øvrigt ganen med et glas bobler.

Mødet skal handle om den buldrende digitaliseringsbølge, der måske/måske ikke udfordrer dig både som borger og bruger i forhold til myndigheder, retssikkerhed og kompetencer.

  • Føler du dig mødt eller kørt over – mentalt, materielt eller kompetencemæssigt?
  • Hvordan undgår vi at opretholde eller forstærke den digitale kløft, der i Digitaliseringsstyrelsens og KL’s rapport fra april 2021 peger på at 17 – 22 % af den voksne befolkning kan identificeres som ‘digitalt udsatte borgere’?
  • Er myndighederne og samfundet tilstrækkelig robust til, at der sættes yderligere turbo på digitalisering i Danmark?
  • Hvordan kan vi bidrage til at gøre digitalisering til en politisk interessant kampplads?

Vi henviser til Tænketanken Justitia’s rapport fra 17. juli 2022: Retssikkerhed for digitalt udsatte borgere.

Mødet arrangeres af Ældrepolitisk gruppe.

Spotlightrapport 2021 er lanceret

Årets Spotlightrapport kommer netop som regeringen har lanceret sin handlingsplan og afleveret Danmarks Voluntary National Revue

Ideen med Globalt Fokus’ og 92-gruppens rapport er at få et kritisk blik på, hvor langt vi faktisk er kommet i processen med inden 2030 at opfylde verdensmålene for en bæredygtig global udvikling. Den øvelse er vigtig, hvis vi skal holde regering, virksomheder, kommuner, civilsamfund og os selv fast på at gøre en indsats – hver især og sammen.

Også i år har vi medvirket til research og skrivearbejde. Faktisk har vi været flere i gang end tidligere, i alt har 13 Globale Seniorer bidraget til at belyse 7 af verdensmålene, nemlig målene: 1 Afskaf fattigdom, 3 Sundhed og trivsel, 8 Anstændige job og økonomisk vækst, 9 Industri innovation og infrastruktur, 10 Mindre ulighed, 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund samt 14 Livet i Havet.

Vi har også bidraget i forhold til 2 af 5 tværgående afsnit, nemlig Tre dimensioner af bæredygtighed og Leave no one behind. De tværgående afsnit er et nyt element, som FN har efterspurgt og det passer fint med vores position, altid at lægge vægt på at målene hænger uløseligt sammen. Især synes vi, at det med afsnittet tre dimensioner er lykkedes at få hul på en afgørende, men politisk tilbageholdt debat om sammenstillingen af begreberne økonomisk vækst og bæredygtighed.

Vi venter lidt med den endelige bedømmelse af resultatet
Med rapporten i hånden vil vi i verdensmålsgruppen sætte vores indsats til debat. Hvad fik vi ud af indsatsen internt og eksternt? Foran os ligger samtidigt arbejdet med at udbrede rapportens centrale budskaber og indhold. Om kort tid igangsætter vi sammen i Globalt Fokus en kampagne der følger op på, hvilke udfordringer der er for at nå i mål med verdensmålene. I kampagnen, der bygger på spotlightrapporten præsenterer vi en video for hvert af målene og for de tværgående afsnit i en form som egner sig for de sociale medier. Vi er spændt på resultatet – en stor udfordring, som også vil præge denne hjemmeside.

I forlængelse af vores egen – civilsamfundets – rapport og kampagnen er det samtidig planen at samle verdensmålsgruppen til en debat og vurdering af regeringens handlingsplan. Vi har i lanceringen af spotlightrapporten beskyldt den for at være uambitiøs, men vi skylder en mere præcis vurdering af udspillet, som er langt mere konkret og handlingsrettet end den tidligere handlingsplan. Og så trænger vi også til en debat om, hvor det er vi i Globale Seniorer skal sætte kræfterne ind i forhold til Verdensmålene.

Link til Spotlightrapport 2021

Video med præsentation af spotlight rapporten

Lene Grønfeldt og Povl Anker Andersen
udgivet 27. juni 2021

Klimaudfordringen skal ind i alle fag

Kære Globale Seniorer
Her ved årsskiftet har jeg fået udgivet en undervisningsbog om klimaudfordringen til brug i gymnasieskolen: Climate Action – Challenges of Change. Se: https://climateaction.systime.dk/
Bogen tager afsæt i Sustainable Development Goal 13: Climate Action, som blandt andet går ud på at undervisning i klimaudfordringen skal styrkes. Det skal ind i alle fag, her faget engelsk, men den er rigt gloseret og kan med fordel bruges tværfagligt. De 6 kapitler omfatter: Baggrund og de globale konsekvenser af klimakrisen, forbrugerisme, psykologiske reaktioner på klimakrisen, medier og diskurs, folkelige klimabevægelser og udfordringer for fremtiden.

Bogens logo, som det tager sig ud på websitet. Indsat foto af Susann Albeck

Bogen anvender bl.a. otte interviewsekvenser med Professor Katherine Richardson som er en formidabel formidler. Derudover er der lagt vægt på brug af variation i tekster i både sagprosa, digte og noveller samt formidlingsformer (fx. taler, videoer og sange) og interaktive opgaver for at gøre emnet interessant og overskueligt for eleverne, bl.a. en tidslinje. Det er en iBog, dvs at den ‘kun’ ligger på nettet – til gengæld er den meget anvendelig til virtuel undervisning, og som almindelig bruger kan man få 48 timers gratis access.

Jeg har arbejdet på en gennem lang tid, så flere jeg mødte på rejsen til Kirgisistan i 2019 har hørt om projektet. Og så lang tid tager det så altså.

Susann Albeck
Publiceret 4. marts 2021