Globale Seniorer

Fred, retfærdighed, stærke institutioner og global bæredygtighed

– Et arbejdsmøde i Globale Seniorer

 

Hvordan kan GS arbejde for fred, retfærdighed og stærke internationale institutioner og samtidig medvirke til at sikre, at hele visionen om global bæredygtighed fastholdes?

Vi inviterer alle interesserede medlemmer til et første arbejdsmøde for at brainstorme og udveksle ideer om hvordan vi Globale Seniorer kan tænke os at arbejde imod tidens store udfordring: de langvarige og opblussende krige, væbnede konflikter, endeløs uretfærdighed og svækkede internationale institutioner, samtidig med at vi fastholder den globale dagsorden om bæredygtig udvikling, der ikke er mindre vigtig selvom tiden er præget af konflikter og krig.

De digitale medier er fulde af breaking-news mens de trykte medier bringer langhårede analyser hvor kloge mennesker diskuterer krig, oprustning og konsekvenser af krigene i Ukraine og Gaza på de omgivende lande og deres allierede. Der fokuseres på om vi har nok kapacitet til at producere flere våben? Hvordan kan vi sikre at den rigtige side vinder krigen? Men det vigtigste spørgsmål diskuteres ikke meget: Hvordan kan vi sikre  freden – at krigen afsluttes med en fredsaftale, som alle involverede parter kan godkende, og som støttes af FN’s sikkerhedsråd?

Politisk sker der en klar højredrejning i mange lande i disse år. Både i og udenfor Europa – skønt resten af verden normalt ignoreres når vi snakker EU/UK og USA…  I år er afholdes en række nationale og overnationale valg der vil få stor betydning  i de kommende år. Der er landdagsvalg i Sachsen, Thüringen og Brandenburg i det tidligere Østtyskland, hvor AfD spås at blive det største parti, der er valg til Europa Parlamentet i juni og sidst, men ikke mindst, er der et præsidentvalg i USA med  store konsekvenser for resten af verden.

Til FN’s Sikkerhedsråd skal der vælges fem nye lande for 2025 – 2026 og Danmark arbejder intenst for at få en plads ved højbordet. Finland, Sverige og Norge har både forskningsekspertise og politisk prioritering af fred, diplomati og konfliktløsning. Har vi i Danmark den nødvendige faglige kompetence efter Anders Fogh Rasmussen fik nedlagt Copenhagen Peace Research Institute, COPRI,  i 2001? Og har fred en tilstrækkelig folkelig opbakning her i landet?

Hvad ved vi? Hvad vil vi vide? Hvem vil vi snakke med? Hvad kan vi gøre? Hvordan vil vi styrke fred, retfærdighed og internationale institutioner?

 

Forslag til temaer til drøftelse på mødet den 25. april

– Hvordan kan GS medvirke til at arbejdet for fred, retfærdighed og stærke internationale institutioner, der kan sikre    menneskerettighederne, opprioriteres af både danske politikere og bredt i den danske befolkning?  (Verdensmål 16).

– Hvordan kan GS medvirke til revitalisering af det globale partnerskab for bæredygtighed og styrke arbejdet med at nå målene? Også her er både det danske politisk liv og den danske offentlighed i fokus.  (Verdensmål  17).

– Hvilke institutioner her i landet og i det nordiske landskab kan vi samarbejde med og lære af i forhold til de opgaver?

Danmark: Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC, KUA), RIKO, Den grønne ungdomsbevægelse, Organisationen NEJ til oprustning, – JA til bæredygtig sikkerhedspolitik, FN-forbundet m fl.
Nordiske lande:  PRIO (Oslo), TAPRI (Tampere), Ålands Fredsinstitut, SIPRI (Stockholm), Afdelingen for Freds- og konfliktforskning (Universitetet i Lund) m fl.

Vel mødt til en konstruktiv debat!

Lars Josephsen og Nina Ellinger

 

Tanzania. Engang Danmarks største Syd-partner

Knud Vilby: På dette møde vil Knud Vilby tage tråden op fra Afrikagruppens møde med Bjørn Førde, hvor vi fik refleksioner og erfaringer fra Danmarks bistands indsats og dens resultater i Zimbabwe.

Knud Vilby vil fortsætte diskussionen, på tilsvarende vis men tage udgangspunkt i Tanzania. Begge møder skal forstås som indledning til et møde om Danmarks nye Afrikastrategi, som vi forventer at kunne indkalde til senere på året.

En historie om udvikling

En historie om udvikling med udgangspunkt i Zimbabwe
”Africa is not a country”, så nu tager vi videre fra Etiopien.

Vi har inviteret Bjørn Førde til at fortælle om Zimbabwe med

udgangspunkt sin bog:

”Vi tror vi kan måle alt” – en historie om udvikling.

Energi VM-3

Arbejdsgruppe Energi er nedsat på VM møde 3 nov. Formål: At følge op på Debat efter Sten Melson oplæg.

Deltagere:
Sten Johansen
Kenth Poulsen
Karin Borg
Kim Davidsen
Sten Melson
Asbjørn Andersen

Husk at melde jer til på hjemmesiden.

Dagsorden: Kommer senere

Pan African gender governance

‘Pan African gender governance. The Politics of Aspiration at the African Union’

Dette er ny annoncering af mødet med Karmen Tornius som blev aflyst 9.10.
Karen Tornius forsker i hvordan køn regeres af regionale og nationale institutioner i afrikanske sammenhænge. Hun bruger en etnografisk tilgang til at forstå forholdet mellem global, regional og national politik og er interesseret i, hvordan individuelle aktører og eksperter former politisk beslutningstagning og udviklingsinterventioner.
I oplægget fokuseres på Den Afrikanske Unions rolle. Tornius forsvarede i foråret sin ph.d. “Regional Gender Governance in Africa ? African Union in Perspective.

Ukraine: Hvad med klimaforandringerne? Hvad med NATO?

Ukraine-krigens spørgsmål er lige så store som de er forskellige::
– Hvad med EU’s nye rolle og selvforståelse?
– Hvad med NATO – nu med Sverige og Finland?
– Er den mastodontiske danske oprustning rimelig?
– Er våbenstøtten?
– Og hvad skal der til, for at få krigen sluttet?
Disse og andre spørgsmål tager vi op på næste møde i Globaliseringsgruppen.

Oplægsholdere er Niels Frølich og Henning Salling Olesen.

Niels Frølich har været redaktør på den nyligt udkomne antologi: Er NATO sikker? – en sikkerhedspolitisk antologi:

https://solidaritet.dk/vare/er-nato-sikker-en-sikkerhedspolitisk-antologi/ 

Niels Frølich har været sømand, har forskellige IT- og telekommunikationsuddannelser, har arbejdet rundt omkring i verden for bl.a. den mozambicanske regering, FN, Østafrikas Fællesmarked, været selvstændig IT- og telekommunikationskonsulent med arbejde for forskellige ministerier, rederier, energiselskaber. Mangeårig redaktør af politisk revy, nu forlagsredaktør på Solidaritets forlag, redaktør af Kritisk Revy og bestyrelsesmedlem i Solidaritet.

Henning Salling Olsen har, sammen med Susanne Possing, begge fra Nej Til Oprustning, bidraget til antologien med kapitlet ”En bæredygtig sikkerhedsorden”.
Henning er nu professor emeritus ved Roskilde Universitet, hvor han har været professor i voksenpædagogik og livslang læring. Er forfatter og debattør om uddannelsespolitiske emner. Og er tidligere gæsteprofessor i Kina.

Beskrivelse af antologien:
Invasionen af Ukraine rejser endnu engang spørgsmålet om, hvad det vil sige at være sikker. Kan ’sikkerhed’ løsrives fra klasser, magtrelationer, ulighed, udbytning og de klimaforandringer, der på diabolsk facon opsummerer hele den kapitalistiske verdensorden, der nu er i opbrud?

Den vestlige kapitalistiske verdensordens opretholdelse først og fremmest af NATO, men NATO-landene har i årenes løb givet sig selv mandat til at udvide operationsområdet, både kvantitativt- geografisk (Afrika, Mellemøsten, Det indiske Ocean, Stillehavet) og nu også kvalitativt i form af klimaforandringerne og de folkevandringer, de vil give anledning til – ofrene bliver til sikkerhedsproblemer.

Der hersker på den europæiske venstrefløj efter Ruslands invasion af Ukraine endog meget modstridende opfattelser af den sikkerhedspolitiske udvikling i Europa efter Murens fald og dermed også af Ukraine-krigens karakter. Redaktionen af denne bog er ingen undtagelse, men vi forsøger at redegøre for det, vi opfatter som to hovedsynspunkter under overskrifterne ’Ukraine har ret til selvbestemmelse og til at forsvare sig’ og ’Stop krigen omgående’. Fordi bogen forsøger at give et i videste forstand ’dansk’ perspektiv, så har Rigsfællesskabet naturligvis en fremtrædende plads for alle tre rigsdele har strategisk betydning, og hvor især Grønlands betydning har ændret sig.

Antologien er udgivet 30. marts 2023, 155 x 230 mm, 150 kr.

Spotlightrapport 2021 er lanceret

Årets Spotlightrapport kommer netop som regeringen har lanceret sin handlingsplan og afleveret Danmarks Voluntary National Revue

Ideen med Globalt Fokus’ og 92-gruppens rapport er at få et kritisk blik på, hvor langt vi faktisk er kommet i processen med inden 2030 at opfylde verdensmålene for en bæredygtig global udvikling. Den øvelse er vigtig, hvis vi skal holde regering, virksomheder, kommuner, civilsamfund og os selv fast på at gøre en indsats – hver især og sammen.

Også i år har vi medvirket til research og skrivearbejde. Faktisk har vi været flere i gang end tidligere, i alt har 13 Globale Seniorer bidraget til at belyse 7 af verdensmålene, nemlig målene: 1 Afskaf fattigdom, 3 Sundhed og trivsel, 8 Anstændige job og økonomisk vækst, 9 Industri innovation og infrastruktur, 10 Mindre ulighed, 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund samt 14 Livet i Havet.

Vi har også bidraget i forhold til 2 af 5 tværgående afsnit, nemlig Tre dimensioner af bæredygtighed og Leave no one behind. De tværgående afsnit er et nyt element, som FN har efterspurgt og det passer fint med vores position, altid at lægge vægt på at målene hænger uløseligt sammen. Især synes vi, at det med afsnittet tre dimensioner er lykkedes at få hul på en afgørende, men politisk tilbageholdt debat om sammenstillingen af begreberne økonomisk vækst og bæredygtighed.

Vi venter lidt med den endelige bedømmelse af resultatet
Med rapporten i hånden vil vi i verdensmålsgruppen sætte vores indsats til debat. Hvad fik vi ud af indsatsen internt og eksternt? Foran os ligger samtidigt arbejdet med at udbrede rapportens centrale budskaber og indhold. Om kort tid igangsætter vi sammen i Globalt Fokus en kampagne der følger op på, hvilke udfordringer der er for at nå i mål med verdensmålene. I kampagnen, der bygger på spotlightrapporten præsenterer vi en video for hvert af målene og for de tværgående afsnit i en form som egner sig for de sociale medier. Vi er spændt på resultatet – en stor udfordring, som også vil præge denne hjemmeside.

I forlængelse af vores egen – civilsamfundets – rapport og kampagnen er det samtidig planen at samle verdensmålsgruppen til en debat og vurdering af regeringens handlingsplan. Vi har i lanceringen af spotlightrapporten beskyldt den for at være uambitiøs, men vi skylder en mere præcis vurdering af udspillet, som er langt mere konkret og handlingsrettet end den tidligere handlingsplan. Og så trænger vi også til en debat om, hvor det er vi i Globale Seniorer skal sætte kræfterne ind i forhold til Verdensmålene.

Link til Spotlightrapport 2021

Video med præsentation af spotlight rapporten

Lene Grønfeldt og Povl Anker Andersen
udgivet 27. juni 2021