Globale Seniorer

Serberne: Stadig en urofaktor i Bosnien og Kosovo?

Serberne i både Bosnien-Hercegovina og Kosovo  har igen vist sig at volde store politiske vanskeligheder. De to Balkan-stater er konfronteret med mindretal (i Bosnien også kroaterne), hvis ledere stadig er utilfredse med de nye grænser, der blev trukket oven på de krigeriske begivenheder i 1990erne.

Efter valget i Bosnien-Hercegovina i september  2022 har der vist sig spinkle  håb  om en opblødning af de forstenede strukturer, som har præget Bosnien næsten siden Dayton-freden i 1995. Ikke kun de to kristne af de tre “konstitutive” befolkningsgrupper i landet: serbere, kroater og bosnjakker (tidl. kaldt “muslimani”) saboterer enhedsstaten, men også kræfter udefra. Den struktur, landet  fik,  er blevet så kompliceret, at det nu er global rekordindehaver i antallet af ministre pr. indbygger. Men et generationsskifte har sidste år indfundet sig og dermed opblødt de ultrakonservative fløje blandt politikerne.

“Bosnien-Herzegovina” er et internationalt anerkendt folkeretssubjekt, som er opdelt i to “enheder”, hvoraf den serbisk-dominerede, som benævner sig “Republika Srpska”, stadig stræber efter fuld egen suverænitet, mens den anden, “Føderationen” (af kroater og bosniakker) er opdelt i 10 “kantoner”, hvor hver af de to befolkningsgrupper, der dér deler magten, dominerer i halvdelen af kantonerne. Og det selv om bosniakkerne i dag udgør over halvdelen af hele republikkens befolkning og kroaterne kun ca. 15 pct.

Det antaster i det hele taget begreber som suverænitet (højhedsret over et samlet territorium) og stat versus nation (her i betydningen befolkningen i staten), samt hvordan de enkelte befolkningsgrupper skal defineres. Noget som i høj grad  kan bruges – og misbruges – under hede politiske debatter.

Taget fra internettet "Athenas" -formidler af foredrag.

Karsten Fledelius, pensioneret universitetslektor og tidl. formand for Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder, har (blandt meget andet) fulgt Bosnien og Balkan i en meget lang årrække og skrevet bøger om områdets blodige nutidshistorie , hvoriblandt kan fremhæves den prisbelønnede“Vanviddets vidner” fra 2000 (sammen med Birte Weiss).

Mødet er arrangeret af Globale Seniorers Folke- og Menneskeretsgruppe.

 

Bosnien efter valget – en ny chance?

Efter valget i Bosnien-Hercegovina i september  i år har der vist sig spinkle håb om opblødning af de forstenede strukturer, som har præget landet næsten siden Dayton-freden i 1995. Ikke kun de tre befolkningsgrupper i landet: serberne, kroaterne og bošnjakkerne (tidl. kaldt “muslimani”) saboterer enhedsstaten, men også kræfter udefra.. Den struktur, landet fik, er blevet så kompliceret, at det nu er global rekordindehaver i antallet af ministre pr. indbygger. Men et generationsskifte har indfundet sig og dermed opblødt de ultrakonservative fløje blandt politikerne

Taget fra internettet "Athenas" -formidler af foredrag.

Karsten Fledelius

Der er imidlertid tale om en republik, opdelt i to “enheder”, hvoraf den enes politiske ledelse kalder sig republikken,“Srpska” med fuld egen suverænitet, mens den anden, “Føderationen” (af kroater og bosnjakker), består af 10 “kantoner”, som er opdelt således, at hver af de to befolkningsgrupper, der dér deler magten, dominerer i halvdelen af kantonerne. Og det selv om bošnjakkerne i dag udgør over halvdelen af hele republikkens befolkning og kroaterne kun ca. 15 pct.

Det antaster i det hele taget begreber  som suverænitet (højhedsret over et samlet territorium) stat versus nation (her i betydningen befolkningen i staten) og hvordan enkelte befolkningsgrupper skal defineres. Noget som i høj grad  kan bruges – og misbruges – under hede politiske debatter.  Karsten Fledelius, pensioneret universitetslektor, har (blandt meget andet) fulgt Bosnien i en meget lang årrække og skrevet bøger om Balkans blodige nutidshistorie.

Mødet er arrangeret af Globale Seniorers Folke- og Menneskeretsgruppe.