Globale Seniorer

” Lytter vi nok til den afrikanske stemme ?”

Onsdag den 6. september kommer Kontorchef i Udenrigsministeriet, fhv.EU-ambassadør til den afrikanske Union (AU) Birgitte Markussen og holder oplæg under overskriften:” Udfordringer i nord-syd samarbejdet set fra posten som EU’s chef i Addis Abeba – “Lytter vi nok til den afrikanske stemme ?
Bemærk vedr. sted: mødet er flyttet til lokalet Store Claus i Hellerup.

Bemærk: 25kr betales via mobile pay Box18276. Beløbet dækker forplejning og adm. omkostninger.

Litauen-dialogprojekt – rejseforberedelse

Vi fortsætter med planlægning af Litauen – rejse- og dialogprojekt, og der er stadig plads til interesserede.

Se materialet under grupper her på hjemmesiden under Grupper.

Tilmeld dig dette møde via kalenderen.

Har du spørgsmål til gruppen, så kontakt evt.

Susanne Danielsen – sis12sus@yahoo.ca

Peter Rudolf Hansen – rudolf007@hotmail.com

Helle Dreier – helle.dreier@gmail.com