Globale Seniorer

Gør de digitale løsninger borgerparate!

Kirsten Jæger, professor emerita på RUC, lagde op til debat ved bordene med en gennemgang af digitaliseringens forløb og udfordringer. Eget foto.

Globale Seniorer tog fredag den 29. september forskud på FN's internationale ældredag 1. oktober. En god eftermiddag med debat om digitalisering og fejring af dagen. Ældrepolitisk gruppe har samlet debatten op i udtalelsen herunder
 

Den nationale digitale strategi er for alvor kommet på den politisk dagsorden og det er Globale Seniorer glade for. Men vi tror, at de løsninger mange politikere taler om misser en vigtig pointe.

Vi er som seniorer begejstrede for de mange muligheder digitaliseringen har skabt – og vi siger ja til øget digitalisering. Det var de muligheder, der hjalp os gennem Coronaen og demonstrerede, hvad teknikken og vi selv formår.

Men samtidig ved vi at ca. 25 pct. af den voksne befolkning er udfordret af de digitale løsninger som skal bruges i den basale service i hverdagen og for at deltage i samfundslivet. Det drejer sig både om unge, om ældre, om funktionshæmmede og om mange andre grupper. Digitalt udfordrede borgere er i dag udsat for negativ forskelsbehandling.

Politikerne har brug for en repetition af de mål de selv satte med tilslutningen til FN’s mål for en bæredygtig global udvikling: Leave no one Behind. Alle skal nyde godt af digitaliseringens enorme udviklingspotentiale. På FN’s internationale ældredag vil Globale Seniorers ældrepolitiske gruppe bede politikerne fremover være opmærksomme på, at:

  • Det er et offentligt ansvar at fremme en digitalisering som sikrer, at alle borgere hvor de nu er, får adgang til og mulighed for at begå sig digitalt.
  • Vi vil hjælpes – frem for at fritages. Det offentlige skal tilbyde borgerne differentieret bistand og personlig hjælp til at færdes digitalt.
  • De digitale services skal udvikles for og sammen med borgerne og skal understøtte demokrati og velfærd. De skal være intuitive og borgerparate!

Ældrepolitisk gruppe
1. oktober 2022

Den 1 oktober på FN's internationale Ældredag udesendte Ældrepolitisk gruppe i Globale Seniorer dette tweet.
Digitalisering

Er det digitale samfund sikkert, værdigt og demokratisk?

Digitalisering
Er privatlivet tilstrækkelig beskyttet?

Justitia, Danmarks uafhængige juridiske tænketank, har i sommer begået en virkelig interessant rapport med titlen: Retssikkerhed for digitalt udsatte borgere.

Her kortlægges et hjørne af den digitale virkelighed i voksne danskernes kontakt med ’det digitaliserede samfund’ .Rapporten viser at 20 – 25% af den voksne befolkning i realiteten er digitalt udfordrede:

  • 10 – 15% tilhører den digitale gråzone, der har brug for hjælp i større eller mindre grad.
  • 7,5% er fritaget for Digital Post og kan ikke på egen hånd gennemføre en selvbetjeningsløsning.
  • 2,5% er et anslået mørketal – heriblandt borgere, der slet ikke er i stand til at ansøge om fritagelse, og borgere der rammes af pludseligt opståede vanskelige livssituationer. 

Altså skræmmende mange digitalt udsatte borgere svømmer rundt alene i et stort og uoverskueligt digitalt hav – enten fordi de mangler it-evner, it-udstyr eller måske personligt overskud!
Vi taler om både unge og gamle, ufaglærte, kortuddannede og borgere med anden etnisk oprindelse, og vi taler også om mennesker med funktionsnedsættelser, sociale netværksbegrænsninger eller sårbar økonomi.

Digital-transformation

Den digitale udvikling kan virke overvældende og kaotisk

Der rejser sig et bjerglandskab af problemstillinger hvad angår borgernes retssikkerhed, personlige integritet, værdighed og mulighed for at deltage som digitalt selvhjulpne borgere i samfundslivet.
Er du digitalt udsat, digital analfabet eller er du måske snarere en maskinstormende
sølvpapirshat…. betegnelserne for de utilfredse eller ulykkelige digitaliseringskritikere er mange….

Har du bøvl med MitID? Kan du ikke forstå forklaringerne på kommunens hjemmeside? Skal du igen ringe til din søn, datter eller barnebarn for at få hjælp? Har du ikke har råd til en ny telefon, så du kan bruge diverse apps? Føler du afmagten overvælde dig? Så er du jo ikke den eneste, men en brik i den samfunds-mæssige konstruktion!
Hen over sommeren har Politiken kørt en artikelserie, hvor bl.a. Lisbeth Bech Nielsen fra SF udtaler ’I virkeligheden er det os alle, der er frustrerede over, at systemerne er så svære at navigere i, eksempelvis MitID. Man føler sig fremmedgjort, for er der for helvede ikke et menneske, jeg kan tale med?’ Desuden
mener hun, at vi ’gennem årtier har haft en udbredt tillid borgerne imellem og fra borgeren til staten, men den tillid er blevet misbrugt ved, at skiftende regeringer har digitaliseret som det Vilde Vesten.’
Politiken har talt med frivillige i Ældresagens IT-cafeer, Biblioteker og Borgerservice, der alle er blevet lagt ned hen over sommeren af frustrerede og fortvivlede borgere, der ikke kan få MitID til at virke.
Kendte danskere som Per Arnoldi opfordrer til ‘at danne en folkebevægelse’, og Githa Nørby giver udtryk for, at ’Digitaliseringen har gjort Danmark umenneskelig’.
Fra kommentarerne til artiklerne lyder det: ’Er man pensionist og kun har sin folkepension, så kan udgiften til computer, smartphone, internet og teknisk hjælp virke meget dyr og uoverskuelig. For slet ikke at nævne de mange frustrationer og timer, man forgæves smider i forsøget på ikke at føle sig som en digital analfabet.’

Derfor sætter Globale Seniorer fokus på emnet d. 30/9 kl. 14-17.

Tilmeld dig via kalenderen og bliv klogere på den digitale kløft. 

Birgit Jæger fra RUC har i mange år beskæftiget sig med digital eksklusion og inklusion og vil gøre os klogere på udviklingen, og hvorfor det lige kan være så svært at begå sig i den digitale jungle.
Vi lægger op til diskussion af Birgit Jægers oplæg, og hvordan digitalisering kan blive en politisk kampplads, der sætter fokus på borgernes behov.

Dette indlæg er udarbejdet af en ad-hoc Digitaliserings-gruppe med udgangspunkt i Ældrepolitisk gruppe/GS.