Globale Seniorer

Nordirland – planlægningsgruppe

Planlægningsgruppen afholder møde den 31.10, kl. 13 hos Nina W på Kameliavej 3, Hellerup
Dagsorden:
1. Planlægning af forberedelsen
2. Fastlæggelse af rejsetidspunkt og tilmeldingsfrist
3. Forberedelse af oplæg til form og indhold for rejsen
4. Eventuelt

Irland planlægningsgruppe

Det første møde i planlægningsgruppen.
Dagsorden:
Forberedelsesaktiviteter
Mulig rejsetidspunkt
Tilmeldingsliste