Globale Seniorer

” Lytter vi nok til den afrikanske stemme ?”

Onsdag den 6. september kommer Kontorchef i Udenrigsministeriet, fhv.EU-ambassadør til den afrikanske Union (AU) Birgitte Markussen og holder oplæg under overskriften:” Udfordringer i nord-syd samarbejdet set fra posten som EU’s chef i Addis Abeba – “Lytter vi nok til den afrikanske stemme ?
Bemærk vedr. sted: mødet er flyttet til lokalet Store Claus i Hellerup.

Bemærk: 25kr betales via mobile pay Box18276. Beløbet dækker forplejning og adm. omkostninger.

Knud Vilby : Kritisk lys på Afrikas forhold til Danmark/EU

 

Knud Vilby vil fremlægge sin analyse af de senere års udvikling i forholdet mellem Afrika og Danmark/ EU. Derudover vil han komme ind på de seneste års udvikling i Etiopien.
Vilby er uddannet som journalist og har siden 1985 arbejdet freelance som forfatter og journalist, og som foredragsholder, underviser og konsulent. I 50 år har han haft et særligt fokus på Afrika og på miljø- og udviklingsproblemer samt globalisering.

Nordirland – planlægningsgruppe

Planlægningsgruppen afholder møde den 31.10, kl. 13 hos Nina W på Kameliavej 3, Hellerup
Dagsorden:
1. Planlægning af forberedelsen
2. Fastlæggelse af rejsetidspunkt og tilmeldingsfrist
3. Forberedelse af oplæg til form og indhold for rejsen
4. Eventuelt