Globale Seniorer

Balkangruppen

Arbejdsmøde i Balkangruppen (historisk oplæg v/Viggo og drøftelse af “Blod under halvmåne” af Tommy Heisz v/Marie)

Nordirland – planlægningsmøde

I forlængelse af mødet med Alan Mathews oplæg om Economy, Agriculture and Trade in Northern Ireland afholdes der et møde for gruppens medlemmer om rejseforberedelserne. håber i an deltage

Opstart af arbejdsgruppe om Balkan

Balkan halvøen omfatter Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro, Serbien, Kosovo, Albanien, Makedonien, Bulgarien, Grækenland eksklusiv øerne samt den europæiske del af Tyrkiet, Slovenien samt Rumænien som ofte regnes med til Balkan.
Området er præget af sproglig, religiøs og kulturel mangfoldighed, hvilket viser sig i de mange statsdannelser og en lang række etniske grupper, der ofte er spredte over flere lande. Visse folkeslag udgør befolkningsflertal i ét land og mindretal i ét eller flere andre lande. Det gælder fx albanerne og makedonerne.
Over 150.000 mennesker blev dræbt og langt flere såret og millioner fordrevet fra deres hjem i det tidligere Jugoslavien i krigene 1991-99. Der har i over 20 år ikke været konflikter i regionerne, men der er fortsat stærke og udbredte etniske spændinger i regionen.
Er du interesseret i at blive klogere på Balkan, starter vi en Balkangruppe i februar 2023. Vi tænker, at arbejdsgruppen indhenter viden på flere måder fx gennem en læsegruppe, oplæg af personer med særlig viden på området, DEO onlinerejser og eventuelt rejse til et sted i området.

Rusland – Ukraine konference på Christiansborg

Konference på Christiansborg om Rusland og Ukraine afholdes 24.2.2023 –  på 1 års dagen for Ruslands invasion. Konferencen afholdes på engelsk.

Tilmeld dig senest 21.2.2023 her: Den Danske Helsinki-Komité (nemtilmeld.dk) Pris: 5o kr.

Programmet i kort form

13:00-13:05 Martin Lidegaard, MP, Social Liberal Party: Welcome on behalf of the Danish Parliament.

13:05-13:10 Karsten Fledelius, Moderator, Former chair of The Danish-Russian Association and The Danish Helsinki Committee: Welcome on behalf of the organizers.

13:10-13:30 Martin Lidegaard: What can DK, EU and NATO do to support Ukraine during the war? How can we contribute to making Russia a peaceful, democratic country?

13:30-13:50 Karsten Fledelius: The Role of UN and of Regional Organizations (OSCE, Coun- cil of Europe) in the Reconstruction and Safeguarding of European Security.

13.50-14:10 Julia Osmolovska, director of the Kyiv Office of GLOBSEC: Military capabilities and plans of Ukraine, scenarios for the ending of the war, Ukraine’s political future

14:10-14:30 Claus Mathiesen, Associate professor at the Danish Defense Academy: The military capabilities, possible outcomes, possibilities for EU and NATO membership.

14:30-14:50 Discussion and Q&A.

14:50-15:20 Break, coffee/tea and cake will be served.

15:20-15:40 Olena Prokopenko, Foreign policy expert: Ukraine’s popular mobilization, historical opposition to Russia, the wishes for the end of the war and for Ukraine after the war.

15:40-16:00 Søren Liborius, Danish diplomat: The reasons for Russia’s claims for attacking Ukraine and the consequences of the war for the future of Russia.

16:00-16:20 Maria Logan, Open Russia Foundation: How can the war be ended? Will there be a democratic Russia after the war? How can the Russian diaspora contribute to that?

16:20-16:40 Elena Rusakova, member of the “Memorial” Human Rights Centre, Moscow: Popular resistance in Russia against the war, would it be possible for the Russian civil society to build a new democratic and peaceful Russia after the war.

16:40-17:00 Discussion and Q&A.

17:00-17:15  Karsten Fledelius: Conclusions and final remarks

Link til programmet i fuld ordlyd

Konferencen er organiseret i et samarbejde mellem:
The Danish Helsinki Committee for Human Rights, The Danish-Russian Association in
cooperation with Globale Seniorer, The Baltic Sea NGO Network and The Committee of The Danish Social Liberal Party.

Konferencen er økonomisk støttet af The Hermod Lannung Foundation and The Wisti Foundation –
Folmer and Helle Wisti’s Foundation for International Understanding.

Ikon for Europanyt-møder

EuropaNYT

EuropaNYT – Globale Seniorer, Europagruppen. 

KYNDELMISSE-møde torsdag 2. februar 2023

Blot til orientering, så falder EuropaNYT-mødet denne gang på datoen for kyndelmisse.

Lysmessen, som var en helligdag, indtil den blev afskaffet ved helligdagsreformen i 1770 –
ifølge Wikipedia “den seneste reform af dansk-norske helligdage”.
Således oplyst har jeg tænkt mig at tage flg. tre emner op på lysmesse-dagen 2023:

 

1. Ukraine efter Ramstein: Er vi på vej ind i en oprustningsspiral uden ende?
Gjorde Scholz ret i at tøve, indtil USA også donerede kampvogne – for at binde
amerikanerne med ind i krigens logik?

2.Bestikkelses-skandalen i Europa-Parlamentet. Der var kufferter fyldt med
store euro-sedler – men hvordan kunne det ske? Hvorfor er stater som Qatar
og Marokko så interesseret i et Europa-Parlament, der intet har at skulle sige over
EU’s udenrigspolitik?

3. Topmøde om huller i Det frie marked: Der er topmøde 9.-10. februar, bl.a.
om statsstøtte til chips- industrien – og om især tyske statstilskud til den del af
industrien, der er afhængig af gas. Fungerer det frie marked ikke godt nok?

Det fysiske møde finder sted i lokalet “Store Claus” i Byens Hus, Hellerupvej 24, tæt på
Hellerup Station.

Meld dig til senest onsdag kl. 19, så er der kaffe og croissant mod en ringe
betaling. – TAG GERNE EN BEKENDT MED.
Foretrækker du at være med fra lænestolen, så ligger der et Zoom-link til mødet her:

https://us02web.zoom.us/j/87272515479?pwd=K3EwY1NjNmxMTVFQbEFqRzNveDVwZz09

 

Kampen om Storbritannien – ved Ole Helmersen, CBS

Europagruppen inviterer til medlemsmøde med Lektor Ole Helmersen, CBS som oplægsholder:

KAMPEN OM STORBRITANNIEN
Tre år efter brexit: Hvad er status?
Årsager til nedsmeltningen i det konservative regeringsparti – og Labours manglende evne til at udnytte den.
Er Storbritannien på vej tilbage?
Hvor længe holder den britiske union: Nordirland, Skotland.

Economy, Agriculture and Trade in Northern Ireland

Alan Mathiews is Professor Emeritus of European Agricultural Policy in the Department of Economics, School of Social Sciences and Philosophy at Trinity College Dublin, Ireland will give a talk on Northern Ireland’s (NI) economy, agriculture and trade.

“I will first describe the structure of the NI economy, comparing productivity and living standards with the UK as a whole, Ireland and Denmark. I will provide some historical perspective on how the NI economy has evolved through time. In particular, the signing of the Belfast Agreement in 1998 had a positive effect following the negative impacts of the Troubles, although it did not resolve NI’s underlying problems of low productivity and innovation. I will emphasise the importance of the transfer from the UK public budget to maintaining living standards in NI and in creating the dominance of public sector employment. We will also look at how trading patterns are changing, particularly following Brexit.

The talk will then describe the characteristics of and challenges for agriculture in NI, particularly in the post-Brexit context. NI can now develop its agricultural policy outside the constraints of EU rules. A highly integrated all-island agricultural economy developed when the UK and Ireland were both EU members. Brexit has not yet had major implications for North-South trade flows in agri-food but it is a flashpoint in the continuing negotiations on the NI Protocol.

Brexit has pushed the campaign for a united Ireland up the agenda, though this option is still supported by only a small minority in NI. The differences in economic structures and living standards between North and South are a potential obstacle to reunification (leaving the more important political considerations aside). If time permits, the talk will conclude with a brief look at the debate around the economics of reunification.

The talk will be in English.

PS: I forlængelse af mødet er der møde for rejsegruppens medlemmer omkring de praktiske forberedelser.

OECD rejsegruppen

Forberedende møde

GS medlem Bengt-Åke Lundvall som var ansat som vicedirektør i OECDs direktorat for forskning, innovation og industri vil holde oplæg om sine erfaringer i organisationen.
Bengt-Åke skriver: “På baggrund af mine erfaringer ser jeg USA´s skift væk fra “rule-based” fremme af globalisering i termer af handel og investeringer som en udfordring for OECD. Jeg lærte at USA plays the piper and calls the tune samtidig som OECD er baseret på et konsekvent pro-globaliserings verdenssyn. I mit oplæg vil jeg give illustrative eksempler desangående.”

Serberne: Stadig en urofaktor i Bosnien og Kosovo?

Serberne i både Bosnien-Hercegovina og Kosovo  har igen vist sig at volde store politiske vanskeligheder. De to Balkan-stater er konfronteret med mindretal (i Bosnien også kroaterne), hvis ledere stadig er utilfredse med de nye grænser, der blev trukket oven på de krigeriske begivenheder i 1990erne.

Efter valget i Bosnien-Hercegovina i september  2022 har der vist sig spinkle  håb  om en opblødning af de forstenede strukturer, som har præget Bosnien næsten siden Dayton-freden i 1995. Ikke kun de to kristne af de tre “konstitutive” befolkningsgrupper i landet: serbere, kroater og bosnjakker (tidl. kaldt “muslimani”) saboterer enhedsstaten, men også kræfter udefra. Den struktur, landet  fik,  er blevet så kompliceret, at det nu er global rekordindehaver i antallet af ministre pr. indbygger. Men et generationsskifte har sidste år indfundet sig og dermed opblødt de ultrakonservative fløje blandt politikerne.

“Bosnien-Herzegovina” er et internationalt anerkendt folkeretssubjekt, som er opdelt i to “enheder”, hvoraf den serbisk-dominerede, som benævner sig “Republika Srpska”, stadig stræber efter fuld egen suverænitet, mens den anden, “Føderationen” (af kroater og bosniakker) er opdelt i 10 “kantoner”, hvor hver af de to befolkningsgrupper, der dér deler magten, dominerer i halvdelen af kantonerne. Og det selv om bosniakkerne i dag udgør over halvdelen af hele republikkens befolkning og kroaterne kun ca. 15 pct.

Det antaster i det hele taget begreber som suverænitet (højhedsret over et samlet territorium) og stat versus nation (her i betydningen befolkningen i staten), samt hvordan de enkelte befolkningsgrupper skal defineres. Noget som i høj grad  kan bruges – og misbruges – under hede politiske debatter.

Taget fra internettet "Athenas" -formidler af foredrag.

Karsten Fledelius, pensioneret universitetslektor og tidl. formand for Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder, har (blandt meget andet) fulgt Bosnien og Balkan i en meget lang årrække og skrevet bøger om områdets blodige nutidshistorie , hvoriblandt kan fremhæves den prisbelønnede“Vanviddets vidner” fra 2000 (sammen med Birte Weiss).

Mødet er arrangeret af Globale Seniorers Folke- og Menneskeretsgruppe.

 

Europaparlamentet

“Generationssamtaler” – en workshop om at stemme.

Vi havde fornøjelsen af at have selskab af nogle af Globale Seniorers medlemmer til et tidligere arrangement, hvor to generationer mødtes for at snakke om, hvordan man styrker demokratiet. Vi oplevede jeres medlemmer som utrolig engagerede og flere gav udtryk for, de gerne ville deltage til et lignende arrangement – og sådan et har vi her d. 6. december kl. 14-16, hvortil vi gerne vil invitere jeres medlemmer.
Arrangementet hedder “Generationssamtaler” og har samme format som sidst, hvor to generationer mødes og snakker om et givet emne i en modereret samtale. Det er en workshop om at stemme i europæisk kontekst. Gennem et guidet forløb skal vi snakke om, hvad der motiverer til at stemme, og hvilke politiske emner der er vigtige i et europæisk perspektiv på tværs af generationer. Jeres medlemmer repræsenterer en erfaren gruppe, der har haft mulighed for at stemme mange gange – måske endda også i 1972 da vi meldte os ind i EU. Den anden generation består af unge i alderen 15-19, som er nye eller kommende vælgere. De er en blandet gruppe på tværs af skoler og har alle vist interesse i at indgå i samtaler om at stemme og EU.
Generationssamtaler er altså en demokratisk øvelse, hvor man kan bidrage med forskellige erfaringer, bekymringer og perspektiver. Hertil håber vi, at I kan bidrage med jeres livslange erfaring, færdigheder og forståelse af samfundet.
Der bliver serveret kaffe/te og kage til arrangementet. Arrangementet er arrangeret af Oplev Europa, Europa-Parlamentets og -Kommissionens informationscenter.
Generationssamtaler afholdes d. 6. december kl. 14-16 i Europa-Huset på Gothersgade 115 i indre København. Tilmelding er nødvendig og skal gøres ved at indsende sit fulde navn til info@europa-huset.dk senest d. 25. november. Eventuelle spørgsmål kan rettes til samme mail eller på 33 17 05 52.
Bedste hilsner,
Pernille Kjær Ramsdahl
Oplev Europa
Gothersgade 115
1123 København K
Tlf.: 33 17 05 52
https://oplev-europa.eu/

Europa-Kommissionen lægger stor vægt på beskyttelse af personoplysninger. Alle personoplysninger behandles efter reglerne i forordning (EU) 2018/1725.
Alle personoplysninger, som behandles af Generaldirektoratet for Kommunikation/Europa-Kommissionens Repræsentationer, behandles i overensstemmelse hermed.