Globale Seniorer

Det globale syd, en ny verdensorden og os europæere

Nina Ellinger gør opmærksom på dette interessante møde, som afholdes af Nyt Europa den 7. maj kl. 17-19 på Borups Højskole

 
 
Det Globale Syd, en ny Verdensorden og os Europæere
Man tilmelder sig her til dette møde. Arrangør er NYT EUROPA
 

https://nyteuropa.nemtilmeld.dk/277/

Arrangementsbeskrivelse

Vi oplever et selvbevidst Syd, der mere og mere efterlader Europa alene hjemme i verden. Ofte ser Syd mere mod Kina og kræver i stigende grad en ligelig plads i verdenssamfundet. Lars Engberg-Pedersen vil gennemgå en række af årsagerne, analysere situationen og give sine bud på, hvad vi i EU og i Danmark skal gøre. Både økonomisk og politisk. Måske skal der ligefrem en helt ny verdensorden til?Dermed kommer han også ind på regeringens forslag til en ny Afrika-strategi og EU’s aktuelle indsatser. Forstår vi egentlig, hvor stor en udfordring, der er tale om?

 
Tirsdag d. 7. maj 2024 vil Lars Engberg-Pedersen, seniorforsker i Dansk Institut for Internationale Studier, give os et indblik i dette emne. Tim Whyte, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke, vil moderere samtalen. 
 
Det praktiske
Tid: Tirsdag d. 7. maj 2024 kl. 17.00-19.00. 
 
Sted: Johan Borups Højskole
Frederiksholms Kanal 24
1220 København
Tilmelding senest tirsdag d. 7. maj 2024 kl. 15.00. Det er gratis at tilmelde sig arrangementet. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet.
 
Samtalen er en del af en længere samtalerække med udgangspunkt i Ruslands krig mod Ukraine. Formålet er at lede efter veje til en fred, der er til at leve med, nu også omkring Israel og Palæstina. Samtalerne har ført til en erkendelse af, at krigene er tæt forbundet til talrige globale temaer og institutioner. Det er blevet tydeligt, at stabile svar kræver, at EU tager et grundlæggende globalt ansvar. Det drejer sig både om overførsler af ressourcer, men også om at forsvare og udvikle det globale samarbejde og dets institutioner. 
 
Samtalen foregår under Chatham House-regler. Det gør den, da det komplekse, politisk følsomme og nye kræver, at vi undersøger og taler sammen – frem for at råbe og tale konflikter op. Vi lægger vægt på samtaleformen og en åben, undersøgende diskussion. Her får man viden, refleksion, undersøgelse og usikkerhed – og man må derfor ikke citere fra samtalen. 
 
Arrangementet er finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers. 

12 april 2024

Portugal i focus

Der er valg i Portugal 10. marts, og den 25. april er det 50-året for Nellikerevolutionen, der væltede fem årtiers diktatur.
Britta Thomsen – cand. mag. i historie og portugisisk og tidligere MEP for Socialdemokraterne – fortæller om valget, om António Costa, leder af det portugisiske socialdemokrati, PS, og om Portugals rolle i Europa.

Balkanmøde

Kære Balkangruppe

 

Forslag til dagsorden i Balkangruppen den 29/2 kl. 10-12 i Byens Hus

  1. Gizella og Marie har læst romanen “Tidsskjul” af den bulgarske forfatter Georgi Gospodinov og “Bai Ganyo” af Aleko Konstantinopel ligeledes bulgarsk forfatter (måske har en af jer også har læst en af disse). To meget forskellige romaner. Vi vil kort beskrive de to romaner.
  2. Viggo vil fremlægge bogen “Balkan Smoke” af Mary C Neuburger som fortæller om tobakkens historie og indflydelse på Bulgariens kultur, fra midten af 19 årh under osmannisk herredømme til post kommunismen
  3. Kirsten om landbrug – afhængig af hvor langt Kirsten er kommet i sin søgning om landbrug i Bulgarien
  4. “Siden sidst” forslag til et fast punkt på dagsordenen der opsamler, hvad vi hver især har af tanker om emner til drøftelse, hvad vi eventuelt har fundet af nyheder om Bulgarien på nettet eller andet sted og meget mere
  5. Emner til drøftelse på næste møde
  6. Er der interesse for en rejse til Bulgarien?
  7. Eventuelt

 

 

EU og demokrati

Der er valg til Europa-Parlamentet 9. juni.

I den forbindelse har vi sat spørgsmålet om EU og demokrati på programmet med Ole Aabenhus som oplægsholder i anledning af, at han nu er ved at afslutte en bog om “EUropa – 12 essays for danskere om europæisk identitet, handlekraft og demokrati”.

Mange mener, at EU har et “demokratisk underskud”. Ole Aabenhus er enig, men der er også muligheder, hvis vi vil.

Har du lyst til at stille et par spørgsmål om mere demokrati til din kandidat til Europa-Parlaments valget i juni, kan du hente lidt ammunition her. Eller du kan få et lidt bedre overblik over, hvad EU egentlig er, og hvorfor det er så svært at få greb om Den Europæiske Union.

Der vil være et oplæg med Power Points og god tid til diskussion.

 

Europa

Europagruppen indkaldes til stormøde

Planlægning for 2024

Mødet afholdes den 9. januar 2024 i Store Claus, Byens Hus, Hellerup. Nye medlemmer er velkomne.

Europa Arbejdsgruppen indkalder til møder for at høre medlemmernes ønsker for det kommende år: HVAD vil I gerne fokusere på i det kommende år? Lad os sammen planlægge relevante og spændende møder og evt afklare om der er interesse for flere rejsegrupper – hvordan og hvorhen? Hvilke dele af Europa vil folk beskæftige sig med – og hvordan?

Ole Aabenhs har nedlagt EuropaNYT møderne i sin nuværende form, men har nye ideer til det kommende år, hvor den store valgbegivenhed naturligvis er Europa Parlamentsvalget i juni. Hvad er EUs fremtidige rolle i en ny verdensorden med dynamiske alliancerog nye økonomiske og pragmatiske interesser?

Nordirlands rejsegruppe vil afrapportere fra en vellykket og fremfor alt lærerig tur til Nordirland i september 2023. Forud for rejsen var forberedelsesforløbet rigtigt fint, med flotte boglister af fag- og skønlitteratur til selvstudier og læsegruppediskussioner samt naturligvis fine foredrag, der var åbne for alle GS medlemmer. Hvad kan vi lære af denne rejseform og hvad kan vi gøre for de gode mennesker, der delte deres erfaringer med os? Måske har I ønsker og forslag til nye tematikker, lande / regioner og ressourcepersoner eller rejser? Hvis I ikke kan deltage på selve mødet, kunne I evt skrive til mig. 

NYE MEDLEMMER I EUROPA TEMAGRUPPEN ER MEGET VELKOMNE OG KAN VÆRE MED FRA STARTEN NÅR VI PLANLÆGGER FOR 2024! 

Af hensyn til indkøb til forplejning på mødet bedes I indbetale 25 kr ved tilmelding til box18276 (GS kaffe mm). 

11. december 2023

Europagruppen indkaldes til stormøde: Planlægning for 2024

Europa Arbejdsgruppen indkalder til møde for at høre medlemmernes ønsker for det kommende år : HVAD vil I gerne fokusere på i det kommende år? Lad os sammen planlægge relevante og spændende møder og evt afklare om der er interesse for flere rejsegrupper – hvordan og hvorhen? Hvilke dele af Europa vil folk beskæftige sig med – og hvordan?

Ole Aabenhus har nedlagt EuropaNYT møderne i sin nuværende form, men har nye ideer til det kommende år, hvor den store valgbegivenhed naturligvis er Europa Parlamentsvalget i juni. Hvad er EUs fremtidige rolle i en ny verdensorden med dynamiske alliancer og nye økonomiske og pragmatiske interesser?
Nordirlands rejsegruppe vil afrapportere fra en vellykket og fremfor alt lærerig tur til Nordirland i september 2023. Forud for rejsen var forberedelsesforløbet rigtigt fint, med flotte boglister af fag- og skønlitteratur til selvstudier og læsegruppediskussioner samt naturligvis fine foredrag, der var åbne for alle GS medlemmer. Hvad kan vi lære af denne rejseform og hvad kan vi gøre for de gode mennesker, der delte deres erfaringer med os.
Måske har I ønsker og forslag til nye tematikker, lande / regioner og ressourcepersoner eller rejser? Hvis I ikke kan deltage på selve mødet, kunne I evt skrive til mig.
NYE MEDLEMMER I EUROPA TEMAGRUPPEN ER MEGET VELKOMNE OG KAN VÆRE MED FRA STARTEN NÅR VI PLANLÆGGER FOR 2024!
Af hensyn til indkøb til forplejning på mødet bedes I indbetale 25 kr ved tilmelding til box18276 (GS kaffe mm).

EuropaNYT

 

SIDSTE EuropaNYT MØDE

EuropaNYT den 7. december bliver den sidste af slagsen. Ole Aabenhus har besluttet at sige fra, fordi der er andre ting, der trænger sig på, og tidspunktet er valgt, fordi der under alle omstændigheder kommer en del Europa-møder i foråret, i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet.

Der har længe været brug for et planlægningmøde i Europa-gruppen. Det er nu under forberedelse og vil finde sted i januar. 

Nina Ellinger

 

1. Topmødet 14.-15. december. EU-Kommissionen har indstillet 10 lande som kandidater og givet hvert af den detaljeret vurdering. Ukraine er rimelig sikker, men hvad med de andre? Skal Montenegro, Serbien, Nord Makedonien, Albanien, Bosnien, Moldova og Georgien være medlemmer nu eller snarest muligt? Er der fare for, Rusland vil føle sig “inddæmmet” lige som i den kolde krig?

2. Magrethe Vestager. Den danske kommissærs kandidatur til posten som chef for Den europæiske investeringsbank har stået på i flere måneder – og måske er det forbi, når vi mødes på torsdag p.gr. af et politisk beslutningstrick. Under alle omstændigheder er det en historie, man kan lære af.

3. Klima. COP 28 i Dubai varer til 12. december. Den kom godt fra start med både danske og andre penge til den Klimafond til fordel af u-landene, der blev vedtaget på den forrige COP. Men det danske bidrag blev taget fra u-landsbistanden, så måske er u-landene lige vidt? Og hvad gør resten af EU og resten af verden?

Tag del i samtalen enten ved fysisk møde eller på zoom. Måske fører den frem til interessante emner, som vi må have belyst på senere møder i Globale Seniorer.

Join Zoom Meeting:

Balkangruppen

Møde – opfølgning på sidste møde, drøftelse af artikler samt planlægning af næste møde

Arbejdsgruppemøde i Balkangruppen

På arbejdsgruppemødet drøfter vi “Broen over floden Drina”, artikler om Bosnien-Hercegovina og Kosovo, hvilke temaer ønsker arbejdsgruppen at arbejde med fremover, hvilke land/lande skal undersøges nærmere, indhold og eventuel opstart planlægning af rejse.

3. Litauen-rejsegruppemøde

Litauen-rejsegruppe holder 3. planlægningsmøde ifølge dagsorden, der følger.

Referat fra seneste møde 12.9.23 ligger under gruppen: Litauen rejsegruppe på hjemmesiden.

Husk
Husk at tilmelde dig mødet her på hjemmesiden, deadline den 3. november.
Kaffe/te mm. på mødet koster 25 kr. pr. deltager og beløbet indbetales via MobilePay til box18276