Globale Seniorer

Ny lov afskaffer fagforeninger i Ukraine

Fagforeninger i virksomheder med under 250 ansatte afskaffes

I forlængelse af det spændende foredrag Søby Kristensen gav os om krigen i Ukraine og dens konsekvenser for Danmark og resten af verden, vil jeg gerne videregive en information som omhandler situationen i Ukraine, nemlig en ny lov vedrørende organisering og rettigheder for arbejdere i ukrainske bedrifter med under 250 ansatte – dvs. cirka 70% af arbejdsstyrken. I disse små og mellemstore bedrifter skal løn og arbejdsvilkår fra nu af aftales direkte mellem arbejdsgiver og den enkelte arbejdstager, ligesom afskedigelse bestemmes af arbejdsgiveren. 

Ukraine

Monument til minde om den tysk-sovjetiske. Sydlige udkant af Pechersk-distriktet i Kiev. Foto Mickey Estes/Pixabay

Krigen har foreløbig resulteret i over 7 millioner interne flygtninge, som lever under vanskelige forhold, og som har få valgmuligheder hvis de skal tjene nok til at holde deres familier i live. Det sætter dem i en dårlig forhandlingsposition overfor arbejdsgiverne – ikke mindst hvis de ingen fagforeninger har at støtte sig til.

Loven omfatter ikke offentligt ansatte eller bedrifter med mere end 250 ansatte, og skal foreløbigt kun gælde så længe det er undtagelsestilstand i Ukraine.

Loven er – ifølge de ukrainske fagforeninger – i strid med paragrafferne 8, 9, 21, 22, 24, 43, og 64 i den ukrainske grundlov, strider imod paragrafferne 291, 419 og 420 i Associeringsaftalen mellem Ukraine og Den Europæiske Union, samt paragrafferne 87 og 158 i ILO-konventionen.

Den ukrainske regering har længe ønsket at lave om på Arbejdsloven – længe før den russiske invasion – men modstanden har været så stor at man har holdt sig tilbage. For at komme den folkelige modstand i møde har det britiske udenrigsministerium rådgivet den ukrainske Ministerium for Økonomi til at understrege at liberaliseringen af Arbejdslovgivningen vil give de ukrainske arbejdere mange fordele, og at gøre dette med enkle og følelsesladede vendinger.

Ifølge parlamentsmedlem Danylo Hetmantsev fra præsident Zelenskys parti Servant of the People Party – er argumenterne for den nye lov bl.a.:

”Dette er love som forretningsverden har ventet på, og som vil beskytte entreprenørerne. Og arbejderne også, forresten. En arbejder skal selv kunne bestemme hvordan hans forhold til arbejdsgiveren skal udmønte sig. Således bør det være i et frit, europæisk og markedsorienteret land. Hvis ikke vil landet på den ene side køre med eksprestog mod EU, og på den anden side med et tog fra Sovjettiden i den modsatte retning.”

Her fremstilles det altså som om fagforeninger er noget fra Sovjettiden, som man ønsker at frigøre sig fra!

Laszio Andor, tidligere EU-kommissær for ansættelse, sociale forhold og inklusion hævder at loven er opportunistisk, idet den udnytter den krigstilstand Ukraine befinder sig i, at den går direkte imod EU’s normer, og desuden kan underminere det sociale sammenhold i Ukraine. En række fagforeninger i EU har sendt protestskrivelser til Ukraine, senest til præsident Zelensky og bedt ham at nedlægge veto mod loven, hvilket han dog ikke har gjort. Loven er vedtaget.

Viggo Brun, 30.08.2022

 

Mine kilder er fortrinsvis nedenstående hjemmesider:

Notorious labour law adopted in Ukraine (20.06.2022):  https://www.industriall-union.org/notorious-labour-law-adopted-in-ukraine

Ukraine uses Russian invasion to pass laws wrecking workers’ rights (20.06.2022): https://www.opendemocracy.net/en/odr/ukraine-draft-law-5371-workers-rights-war-russia/

Joint appeal by Ukrainian trade unions against attack on workers’ rights (05.08.2022): https://ukrainesolidaritycampaign.org/2022/08/05/joint-appeal-by-ukrainian-trade-unions-against-attack-on-workers-rights/

British foreign office funding attack on workers’ rights in Ukraine (24.11.2021): https://ukrainesolidaritycampaign.org/2021/11/24/exposed-british-foreign-office-funding-attack-on-workers-rights-in-ukraine/