Globale Seniorer

Europaparlamentet

“Generationssamtaler” – en workshop om at stemme.

Vi havde fornøjelsen af at have selskab af nogle af Globale Seniorers medlemmer til et tidligere arrangement, hvor to generationer mødtes for at snakke om, hvordan man styrker demokratiet. Vi oplevede jeres medlemmer som utrolig engagerede og flere gav udtryk for, de gerne ville deltage til et lignende arrangement – og sådan et har vi her d. 6. december kl. 14-16, hvortil vi gerne vil invitere jeres medlemmer.
Arrangementet hedder “Generationssamtaler” og har samme format som sidst, hvor to generationer mødes og snakker om et givet emne i en modereret samtale. Det er en workshop om at stemme i europæisk kontekst. Gennem et guidet forløb skal vi snakke om, hvad der motiverer til at stemme, og hvilke politiske emner der er vigtige i et europæisk perspektiv på tværs af generationer. Jeres medlemmer repræsenterer en erfaren gruppe, der har haft mulighed for at stemme mange gange – måske endda også i 1972 da vi meldte os ind i EU. Den anden generation består af unge i alderen 15-19, som er nye eller kommende vælgere. De er en blandet gruppe på tværs af skoler og har alle vist interesse i at indgå i samtaler om at stemme og EU.
Generationssamtaler er altså en demokratisk øvelse, hvor man kan bidrage med forskellige erfaringer, bekymringer og perspektiver. Hertil håber vi, at I kan bidrage med jeres livslange erfaring, færdigheder og forståelse af samfundet.
Der bliver serveret kaffe/te og kage til arrangementet. Arrangementet er arrangeret af Oplev Europa, Europa-Parlamentets og -Kommissionens informationscenter.
Generationssamtaler afholdes d. 6. december kl. 14-16 i Europa-Huset på Gothersgade 115 i indre København. Tilmelding er nødvendig og skal gøres ved at indsende sit fulde navn til info@europa-huset.dk senest d. 25. november. Eventuelle spørgsmål kan rettes til samme mail eller på 33 17 05 52.
Bedste hilsner,
Pernille Kjær Ramsdahl
Oplev Europa
Gothersgade 115
1123 København K
Tlf.: 33 17 05 52
https://oplev-europa.eu/

Europa-Kommissionen lægger stor vægt på beskyttelse af personoplysninger. Alle personoplysninger behandles efter reglerne i forordning (EU) 2018/1725.
Alle personoplysninger, som behandles af Generaldirektoratet for Kommunikation/Europa-Kommissionens Repræsentationer, behandles i overensstemmelse hermed.