Globale Seniorer

Forsvar og sikkerhed i Grønland og Arktis er en geopolitisk kamp mellem verdens stormagter

Forsvaret af Grønland og sikkerheden i det Arktiske område er langt fra et nyt diskusionsemne. Men gennem mange år har der hersket en forståelse mellem de arktiske stater om at holde uenighederne om sikkerhed og forsvar som et lavspændingsområde.

Holder det stadig?

Major Henrik Gram Pedersen, Sektionschef for Arktisk Sikkerhedestudier, Forsvarsakademiet, lægger op til diskussion.

Uenigheder om ejerskab til soklen i Arktis er man enige om skal afgøres i FN-regi – indtil nu.
De nu farbare havområder nordenom Rusland betyder langt mere trafik – både med gods og folk.

Hvem sætter reglerne for hvem, der må sejle hvor og med hvad, og hvem har ansvaret for sikkerheden ved ulykker?
Hvordan kan Grønland og Danmark (Rigsfællesskabet) i realiteten forsvare de kæmpe land- og havområder, som tilhører os?
Hvordan påvirker de reelle uenigheder mellem Grønland og Danmark forsvarets ageren i Arktis?
Og som det seneste: Hvad betyder Ruslands invasion af Ukraine for samarbejdet generelt i Arktis?

Det er nogle få af de mange spørgsmål man kan stille.

Arktisk kommando i arbejdstøjet ved Nuuk. Foto: Forsvarets billedarkiv

Center for Arktiske Sikkerhedsstudier, Forsvarsakademiet arbejder med forskningsbaserede viden om de sikkerheds- og forsvarspolitiske udfordringer, som Kongeriget og Forsvaret står overfor, grundet den øgede interesse i det arktiske område.

Tilmelding er nødvendig senest 2 dage før mødets afholdelse og sker på knappen nedenfor for medlemmer. Husk at logge ind.
Ikke medlemmer bedes sende en mail med tilmelding til arrangøren senest 2 dage før mødets afholdelse. Arrangørens mail adresse findes nedenfor.

5 år i Grønlands tjeneste

Grønlands første Informations og Kommunikations Teknologi (IKT) strategi 2011-15

Med udgangspunkt i erfaringer fra perioden årene 2010-2014 i Nuuk vil Asbjørn
fortælle om at arbejde i Grønlands Selvstyre og om grønlandske forhold. Udgangspunktet er fra hovedstaden Nuuk, som på trods af sin lille størrelse ofte har besøg af alverdens politikere og er en levende storby.

Selvstyrets politik og administration har ligheder med Danmark men også betydelige forskelle.
Det spiller ind i det daglige arbejde på ofte overraskende måder. Asbjørn vil giver nogle eksempler på problemstillinger som forekommer kendte, men alligevel er løst forskelligt.

Asbjørn har været optaget af modernisering af Grønlands administration og har bl.a. udarbejdet den første grønlandske Informations og Kommunikations Teknologi strategi 2011-15 med Selvstyrets departementer, kommuner og private virksomheder.

Han har bl.a. indført NemID i Grønland, og arbejdet for en nordatlantisk inspireret privatlivs lovgivning, som pendant til GDPR.

Asbjørn er Civilingeniør, PhD og blev ansat som kontorchef i Selvstyret i 2010. Han afsluttede arbejdet for Selvstyret i 2015.

Varm interesse for Arktis

Fregatten Peter Willemoes på dens besøg i arktis 2019. Foto Forsvarsgalleriet

Kære Globale Seniorer.
Sidste dag i maj samledes en gruppe Globale Seniorer for første gang om emnet ”Det iskolde arktiske brændpunkt”. Vi var 13 i alt, og hensigten med mødet var at finde ud af, om der er interesse for at gå videre med emnet.

Og det er der – en ganske overvældende interesse.

Der var en livlig diskussion, og mange er eller har været engageret i Det arktiske Område og/eller Grønland. Og ikke mindst: der er rigtig stor viden hos mange af medlemmerne i gruppen om emnet. Vi aftalte at fortsætte gruppen og i første omgang bruge de ressourcer, der er i gruppen.

På de første møder efter sommeren vil Hanne Petersen (biolog og bl.a. leder af en arbejdsgruppe under Arktisk Råd) give et overblik over klima og miljø i det arktiske område. Asbjørn Andersen (tidl. Chef for Selvstyrets IT strategi) vil fortælle om de politiske og administrative forhold i Grønland og Merete Dobouz (konsulent med opgaver i Grønland) vil fortælle om velfærdsudfordringerne i Grønland.

Vi arbejder også på at få eksperter udefra. Aktiviteterne starter efter sommeren. Første møde er 31. august og herefter ca. 1 gang om måneden. Alle er velkommen til at melde sin interesse. Så vil I få en mail forud for møderne. Tilmelding til gruppen til Gitte Vesterlund, gvesterlund@yahoo.co.uk

Hilsen Gitte Vesterlund
5. juli 2021