Globale Seniorer

Mere fra Paris

Mødet med professor i økonomi Claire Charbit, Head of the Territorial Dialogues and Migration Unit at the OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities, var en inspirerende oplevelse. Temaet var Migrant integration and the challenges and good practices to make the most for and of migrant and refugee presence in cities and regions og handlede om muligheden for lokal integration af migranter og flygtninge. Claire Charbit satte fokus på den dobbelte udfordring for migrant- og flygtningesituationen skabt af langsigtede klimaforandringer og krigen i Ukraine. Mottoet var: ’Each crisis is a learning process’! At modtage flygtninge blev i 2015 primært set ’som en byrde’ men situationen er ændret med akut mangel på arbejdskraft!

Ms Charbit tog udgangspunkt i en rapport, der bygger på en survey udført af European Committee of Regions. Her fremhæves den Østrigske model for mentorordning for migranter som et eksempel på ’good practice’ og som udfordringer for integration af flygtninge nævnes bl.a. manglende information om lokale behov for arbejdskraft.  Rapporten peger på, at den største udfordring er at skabe et lokalt momentum. I forhold Ukrainske flygtninge ønsker 1/3 at blive, 1/3 at tage hjem og 1/3 ved endnu ikke. En anden EU-rapport fra 2018 sætter fokus på muligheder for lokal integration af migranter gennem samarbejde mellem det offentlige, NGO’er og business. Samtidig peges der på, at ’geograrafisk utilfredshed’, fx de Gule Veste og Danmarksdemokraterne, kan forhindre lokal integration af flygtninge og migranter. En afgørende faktor for om den lokale integration lykkes handler om at skabe lokale fællesskaber, fx sociale samlingssteder og foreninger.  

Det tankevækkende oplæg blev efterfulgt af en livlig diskussion om ’implementation challenges’. Om og hvordan kan den eksisterende viden omsættes i praksis for at påvirke den lokale integration af flygtninge og migranter. Jeg kan tilføje, at Claire Charbit bekræftede, at hun gerne kommer til København for at diskutere sine erfaringer med Globale Seniorer. En invitation kunne måske være den god måde at bruge det overskydende beløb fra Pariser-turen. 

Birte Siim/2. maj 2023