Globale Seniorer

Kunstig intelligens, techgiganterne og USA’s teknologikrig mod Kina. Det globale Syds rolle i en ny global verdensorden

Globaliseringsgruppen inviterer til et dobbeltmøde, hvor vi behandler temaerne i hver sin seance med en mellemliggende frokost:
1. Kunstig intelligens, tech-giganterne og USA’s teknologikrig imod Kina
2. Det globale Syds rolle i udformningen af en ny global verdensorden

Temaerne er vigtige, men også omfattende. Punkt 1 fører frem til en ”global uorden” og udgør dermed baggrunden for punkt 2.
Mødet vil behandle spørgsmålene:
– Kan kunstig intelligens reguleres?
– Kan tech-giganterne reguleres?
– Hvad er scenarierne for USA’s og Kinas teknologikrig? Og konsekvenserne for resten af verden?
– Hvilken rolle kan det globale Syd spille i udformningen af en ny global verdensorden?

Bengt-Åke Lundvall, prof. emeritus i økonomi ved Aalborg Universitet, vil give et oplæg til til de to temaer. Bengt-Åke har arbejdet intensivt med emnerne blandt andet gennem et aktivt, internationalt netværk.
På mødet vil der blive tid til gruppediskussioner og tilbagemelding til plenum.

Formatet for hver seance vil være:
Oplæg 45 minutter. Pause 15 minutter. Gruppe diskussion 30 minutter. Plenum diskussion 15 minutter.

Alle Globale Seniorer og gæster er velkomne til dobbeltmødet.

Husk
Husk at tilmelde dig mødet her på hjemmesiden, deadline den 26. oktober.
Fælles frokost spiser vi i Serviceforbundets kantine. Tag madpakke med eller tilmeld dig frokostbuffeten med lunt og grønt. Prisen for frokostbuffet, mødekaffe cookies og vand er kr. 100, der indbetales via MobilePay til box18276.
Tilmelding til frokostbuffet ved mail til Knud Arne Nielsen knud.arne.nielsen@gmail.com senest onsdag den 25. oktober.

Kina kan ikke kopieres

Gaokao - Kinas berygtede nationale adgangseksamen til universiteterne. Foto: Fra Radiichina.com

Kære Globale Seniorer
Den 27. maj slog vi dørene op til det første fysiske møde i lang tid. Globaliseringsgruppen havde arrangeret et åbent møde med professor Li Xing fra Aalborg Universitet. Det var skønt at mødes igen, og det var et livligt og langt møde!

Professor Li Xing forklarede udførligt og med stort engagement om det kinesiske politiske system og styreform. Om kommunistpartiets stadfæstede, ledende rolle og om forholdet mellem stat og parti. Og videre om ”meritokratiet”: opstignigssystemet/karrieremulighederne i partiet og staten, om de korrektionsmekanismer der er indbygget og om partitoppens bestræbelser for at vide, hvad der rør sig i den kinesiske befolkning gennem intensive meningsundersøgelser (i fraværet af demokratiske mekanismer og begrænsede ytringsmuligheder).

Li Xing understregede, at det kinesiske system har sin egen særlige historiske og kulturelle baggrund og ikke egner sig til andre lande!

Li Xing rundede af med opstilling af forskellige fremtidsscenarier om udviklingen af forholdet mellem Kina, USA og Europa – og derefter var der mange spørgsmål og svar mellem de godt 30 deltagere og Li Xing.

Alt i alt en meget spændende eftermiddag, hvor vi blev klogere på det kinesiske system og styreform – en styreform som er meget forskellig fra vores, som ikke stræber efter demokrati, og som har sine egne styrker og svagheder. Til efteråret tager vi Kina og Kinas forhold til resten af verden op igen ud fra nye synsvinkler.

Sommerhilsner
Steffen Gøth
Publiceret 21. juni 2021