Globale Seniorer

Pan-African Gender Governance

“Pan-African Gender Governance: The Politics of Aspiration at the African Union”

Karmen Tornius fra DIIS vil holde oplæg om sin forskning i kvinde – og ligestillingspolitik i den Afrikanske Union. Karmen vil i sit oplæg have blikket rettet mod den Afrikanske Unions ligestillingspolitik, men samtidig giver hun en analyse af den Afrikanske Unions funktion og muligheder. Det hun kalder ” the Politics of Aspiration”.

Mødet følger således op på begge vores tidligere møder med henholdsvis Signe Arnfred om kvinders rolle i Afrika og afrikansk feministisk kritik af vestens billede af denne, og Birgitte Markussens erfaringer fra den afrikanske Union.
Oplægget er på engelsk.