Globale Seniorer

Erfaringer fra socialsektoren og kommunal forvaltning i Grønland

Drude Daverkosen og Alexander Beck er for nylig vendt tilbage efter 3 år som henholdsvis projektmedarbejder hos Handicaptalsmanden i Grønland og planchef i Teknik og Miljø i Qeqqata kommune (bl.a. Sisimiut og Maniitsoq). De vil fortælle om deres erfaringer fra de to områder.

De vil også komme ind på nogle af de specifikke udfordringer, der knytter sig til knaphed på kapacitet og kompetencer i den grønlandske administration i forhold til behovene i det store land. Dette lægger op til en debat af, hvordan man bedst kan styrke Grønlands muligheder for at løse opgaverne med egne kræfter og dermed begrænse ulemperne ved brugen af arbejdskraft udefra – ikke mindst fra Danmark. Arbejdskraft, der ofte har centrale positioner, men som typisk rejser hjem igen efter få år.

Ukraine: Hvad med klimaforandringerne? Hvad med NATO?

Ukraine-krigens spørgsmål er lige så store som de er forskellige::
– Hvad med EU’s nye rolle og selvforståelse?
– Hvad med NATO – nu med Sverige og Finland?
– Er den mastodontiske danske oprustning rimelig?
– Er våbenstøtten?
– Og hvad skal der til, for at få krigen sluttet?
Disse og andre spørgsmål tager vi op på næste møde i Globaliseringsgruppen.

Oplægsholdere er Niels Frølich og Henning Salling Olesen.

Niels Frølich har været redaktør på den nyligt udkomne antologi: Er NATO sikker? – en sikkerhedspolitisk antologi:

https://solidaritet.dk/vare/er-nato-sikker-en-sikkerhedspolitisk-antologi/ 

Niels Frølich har været sømand, har forskellige IT- og telekommunikationsuddannelser, har arbejdet rundt omkring i verden for bl.a. den mozambicanske regering, FN, Østafrikas Fællesmarked, været selvstændig IT- og telekommunikationskonsulent med arbejde for forskellige ministerier, rederier, energiselskaber. Mangeårig redaktør af politisk revy, nu forlagsredaktør på Solidaritets forlag, redaktør af Kritisk Revy og bestyrelsesmedlem i Solidaritet.

Henning Salling Olsen har, sammen med Susanne Possing, begge fra Nej Til Oprustning, bidraget til antologien med kapitlet ”En bæredygtig sikkerhedsorden”.
Henning er nu professor emeritus ved Roskilde Universitet, hvor han har været professor i voksenpædagogik og livslang læring. Er forfatter og debattør om uddannelsespolitiske emner. Og er tidligere gæsteprofessor i Kina.

Beskrivelse af antologien:
Invasionen af Ukraine rejser endnu engang spørgsmålet om, hvad det vil sige at være sikker. Kan ’sikkerhed’ løsrives fra klasser, magtrelationer, ulighed, udbytning og de klimaforandringer, der på diabolsk facon opsummerer hele den kapitalistiske verdensorden, der nu er i opbrud?

Den vestlige kapitalistiske verdensordens opretholdelse først og fremmest af NATO, men NATO-landene har i årenes løb givet sig selv mandat til at udvide operationsområdet, både kvantitativt- geografisk (Afrika, Mellemøsten, Det indiske Ocean, Stillehavet) og nu også kvalitativt i form af klimaforandringerne og de folkevandringer, de vil give anledning til – ofrene bliver til sikkerhedsproblemer.

Der hersker på den europæiske venstrefløj efter Ruslands invasion af Ukraine endog meget modstridende opfattelser af den sikkerhedspolitiske udvikling i Europa efter Murens fald og dermed også af Ukraine-krigens karakter. Redaktionen af denne bog er ingen undtagelse, men vi forsøger at redegøre for det, vi opfatter som to hovedsynspunkter under overskrifterne ’Ukraine har ret til selvbestemmelse og til at forsvare sig’ og ’Stop krigen omgående’. Fordi bogen forsøger at give et i videste forstand ’dansk’ perspektiv, så har Rigsfællesskabet naturligvis en fremtrædende plads for alle tre rigsdele har strategisk betydning, og hvor især Grønlands betydning har ændret sig.

Antologien er udgivet 30. marts 2023, 155 x 230 mm, 150 kr.

Borgernes Europa Topmøde

FIC og Foreningen Norden inviterer til Borgernes Europa Topmøde, som afholdes for 10. gang på Christiansborg i Fællessalen.
Lørdag den 22. april kl. 9.00 – 16.00
I år arrangeres Topmødet i et samarbejde imellem FIC og Foreningen Norden.
I dette års topmøde fokuseres der på udviklingen i Europa efter Ruslands invasion i Ukraine – og på den måde det europæiske samarbejde har ændret sig, men også de forandringer – der er sket og er på vej til at ske i Norden – mest konkret med at Finland nu er blevet medlem af NATO – og at
Sverige forhåbentligt meget snart følger efter.
Men også på andre områder, hvor Norden står mere samlet i kontrast til udviklingen i andre europæiske regioner.
Indledere ved Topmødet vil være danske og nordiske politikere, Europaparlamentarikere og eksperter.
Arrangementet er åbent for alle interesserede og naturligvis ikke mindst medlemmer af FIC og Foreningen Norden.

Invitation og tilmelding her

Program for Topmøde