Globale Seniorer

OECD rejsegruppen

Forberedende møde

GS medlem Bengt-Åke Lundvall som var ansat som vicedirektør i OECDs direktorat for forskning, innovation og industri vil holde oplæg om sine erfaringer i organisationen.
Bengt-Åke skriver: “På baggrund af mine erfaringer ser jeg USA´s skift væk fra “rule-based” fremme af globalisering i termer af handel og investeringer som en udfordring for OECD. Jeg lærte at USA plays the piper and calls the tune samtidig som OECD er baseret på et konsekvent pro-globaliserings verdenssyn. I mit oplæg vil jeg give illustrative eksempler desangående.”