Globale Seniorer

Web-redaktionsmøde

Web-redaktionen består pt. af:

Ulla Nøhr, Helle Dreier, Nina Wernberg og Povl Anker Andersen.

Redaktionen holder møde ca. hver 14. dag for at evaluere websidens indhold og opsætning siden sidste redaktionsmøde, og for at tage stilling til generelle spørgsmål og sager i forbindelse med redigeringen.

Har du spørgsmål, input, ris og ros til redaktionen så send en mail til web-red@globaleseniorer.dk

web-redaktionsmøde

Web-redaktionen består pt. af:

Ulla Nøhr, Helle Dreier, Nina Wernberg og Povl Anker Andersen.

Redaktionen holder møde ca. hver 14. dag for at evaluere websidens indhold og opsætning siden sidste redaktionsmøde, og for at tage stilling til generelle spørgsmål og sager i forbindelse med redigeringen.

Har du spørgsmål, input, ris og ros til redaktionen så send en mail til web-red@globaleseniorer.dk

GS Generalforsamling 2024

Årets generalforsamling starter med oplæg og debat om:

Palæstina, FN og UNWRA ved Peter Hansen, tidl. topdiplomat i FN og generalkommissær for UNWRA i perioden 1996 – 2005.

Peter Hansen har stor indsigt i den Israelsk – Palæstinensiske konflikt fra sit 10 – årige virke i området og følger stadig udviklingen tæt.

Peter Hansen har udtalt sig om den aktuelle situation i et interview i Information den 2. februar 2024.

Efter oplæg og debat afholdes den ordinære generalforsamling med følgende:

Dagsorden:

Valg af dirigent, 2 referenter og 3 stemmetællere

Godkendelse af dagsorden

Beretning for 2023-24 v/Nina Ellinger

– Året der gik – møder og aktiviteter

– Evaluering af team-struktur

– Status hjemmesiden

Regnskab 2023, v/Peter Højslev Petersen

Handlingsplan og indkomne forslag

Valg af bestyrelse og revisor jf. vedtægterne

Eventuelt

Medlemmers forslag til behandling på Generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen senest tirsdag den 12. marts 2024

Endelig dagsorden med bilag bliver løbende gjort tilgængelige på hjemmesidens intranet:

For medlemmer -> GS-dokumenter -> Generalforsamlinger -> GF-2024

Globale Seniorers Nytårskur 2024

Nytårskur

Alle Globale Seniores medlemmer inviteres til Nytårskur den 12 januar 2024. Nytårskuren holdes i Byens Hus i Salen i stueetagen, fra kl 13:00 – 16:00.
Der bliver tid til at høre lidt om vores planer for det kommende år – og også høre lidt om særlige mindeværdige aktiviteter i 2023. Og der bliver også tid til at snakke hyggeligt, få lidt til ganen og lære hinanden bedre at kende. Kom frit frem!

Det er gratis at deltage, men af hensyn til indkøb  beder vi dig om at tilmelde dig Nytårskuren.

Kommunikations Team

Kommunikations Team afholder ordinært møde – bl.a. med snak om evaluering af team-strukturen.

Ansvarlig for mødet: Kurt Pedersen.

Web-redaktionsmøde

Web-redaktionen består pt af:

Ulla Nøhr, Helle Dreier, Nina Wernberg og Povl Anker Andersen

Redaktionen holder møde ca. hver 14. for at evaluere websidens indhold og opsætning siden sidste redaktionsmøde, og for at tage stilling til generelle spørgsmål og sager i forbindelse med redigeringen.

Har du spørgsmål, input, ris og ros til redaktionen så send en mail til web-red@globaleseniorer.dkBB

OBS! MØDET DEN 23.1. ER AFLYST VI SES DEN 6. FEBRUAR 2024

AktivitetsTEAM

Internt arbejdsmøde i Aktivitetsteam (Kaj Skov Frederiksen, Marie Thun, Gizella Utah, Ulla Nøhr, Jette Steesen, Nina Ellinger)
Udkast til dagsorden
1. Konklusioner af tovholdermøde oktober 2023 (referat + PAAs konklusion på SDG diskussionen
2. Planlægning af næste Tovholdermøde
– Tilbagemeldinger på året der gik – set fra de enkelte gruppers – baseret på gruppernes selvevalueringer
– den organisatoriske side af tovholderne / arbejdsgruppernes hverv – muligheder og begrænsninger for temagrupperne og bestyrelse (kan omformuleres)
– Bedre koordinering af vores møder for ikke at skabe OD og mødeforstoppelse hos GS medlemmer – tidsmæssigt og indholdsmæssigt
– Møder arrangeret på tværs af temagrupper af få men for alle – som også kan bruges til at tiltrække nye medlemmer? Hvilke emner? Hvem er interesserede?
– Hjemmesidens intranet – eksempler fra vores virkelige liv på hjemmesiden
= Mail til alle temagrupper med deadline for opdatering af temagruppers beskrivelser på hjemmeside samt planer for kommende års aktiviteter og ønsker om samarbejde med andre grupper
= Dato for næste Tovholdermøde
3. Planlægning af NYTÅRSKUR
4, Evaluering af AktivitetsTEAMs arbejde og måde at fungere i hht udsendt evalueringsskema
5. Evt.
6. Næste møde i AktivitetsTeam

GS Bestyrelsesmøde november 2023

Bestyrelsen holder lukket møde fra 10-14. Mødet planlægges afholdt på Ramsingsvej inklusive frokost i Serviceforbundets kantine. Bekræftelse og indkaldelse samt foreløbig dagsorden udsendes senere.