Globale Seniorer

Generalforsamling 2023: Indkaldelse og bilag

På dette opslag vil der løbende blive bragt informationer og bilag til brug for 10. generalforsamling i Globale Seniorer

Siden er senest opdateret 21. marts 2023

 

Før generalforsamlingen:

Indkaldelse, tilmelding og baggrundspapirer

Invitation til generalforsamling 2023
Onlinetilmelding
Vedtæger for Globale Seniorer
Referat af generalforsamling 2022
Handlingsplan 2022-23

På generalforsamlingen:

Dagsorden og bilag

Pkt. 1      Velkommen til den 10. Generalforsamling i Globale Seniorer v/Nina Ellinger

Pkt. 2     “Reflections on War and Peace – in the light of the war in Ukraine”
Et zoom oplæg på engelsk ved Dan Smith, direktør for Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) med Ole Aabenhus tidl. journalist ved DR som moderator.
Bilag 2.1 Talking points for Dan Smith

Pkt. 3     Valg af dirigent, 2 referenter og 3 stemmetællere

Pkt. 4     Godkendelse af dagsorden
Bilag 4.1 Endelig dagsorden;

Pkt. 5     Beretning for 2022-2023 v/Nina Ellinger
Bilag 5.1 Beretning fra bestyrelsen med orientering om 5 GS teams
Bilag 5.2 Året der gik: GS møder og aktiviteter fra 2022-2023
Bilag 5.3 Samarbejder fra 2022-23 og fremover

Pkt. 6     Regnskab v/Peter Højslev Petersen
Bilag 6.1 Driftsregnskab
Bilag 6.2 Status
Bilag 6.3 Revisorpåtegning

Pkt. 7      Indkomne forslag v/Kaj Skov Frederiksen
Bilag 7.1 Forslag til ændring af vedtægter    

Pkt. 8      Globale Seniorers planer for det kommende år
Bilag 8.1 Bestyrelsens Handlingsplan
Bilag 8.2 Temagruppernes Aktivitetsplan 2023-2024

Pkt. 9      Kontingent

Pkt. 10    Valg af bestyrelse jf. vedtægterne
Bilag 10.1 GS bestyrelsesvalg 2023

Pkt. 11     Eventuelt

Pkt. 12    Fejring af Globale Seniorers 10-års jubilæum!

Pkt. 13    Tak til alle og på gensyn! 

Verdensmålene – faldende engagement eller dybere mening

Hvordan har verdensmålene det i en tid med nye kriser?
Hvad er civilsamfundet og Globale Seniorers planer for arbejdet med Verdensmålene?

Verdensmålsgruppens inviterer til åbent medlemsmøde, der indledes med foredraget “Verdensmålene – faldende engagement eller dybere mening” af:

Steen Hildebrandt
PhD Professor em, forfatter, adjungeret professor og tidligere formand for Folketingets 2030-Panel,

Mødet har som hovedtema, hvordan det ser ud med verdensmålene i en tid med flere nye kriser. Knapt var Coronaepidemien, som havde voldsomme følger for opnåelse af verdensmålene, og hvor FN og vi andre formulerede ordene: Build Back Better ,overstået, før nye voldsomme kriser er kommet til!

På mødet bliver der – ud over SH’s foredrag – givet et oplæg om de konkrete udfordringer og planer for arbejdet med Verdensmålene i GS og civilsamfundet generelt. Der bliver tid til spørgsmål og samtale. Mødet slutter senest kl. 15.30

Steen Hildebrandt og Globale Seniorer

Steen Hildebrandt er et kendt ansigt i Globale Seniorer.
I en artikel, bragt i Politiken og på GS hjemmeside i september 2020 med titlen “I smittens tid er vi én eneste organisme “, fortæller han bl.a. om sit engagement i Verdensmålene:

Konkret begyndte det med, at jeg holdt et foredrag på SeniorHøjskolen, Nørre Nissum og besøgte FN i New York i 2016. Herefter har jeg holdt mere end seks hundrede foredrag, skrevet et halvt hundrede artikler, bøger, kapitler mm og deltaget i kurser, seminarer, konferencer og workshops. ….

Mødet på Senior Højskolen og besøget i FN var arrangeret af Globale Seniorer.

Reservér datoen 23. marts

Til Globale Seniorers generalforsamling
- den 10. af slagsen

Reservér datoen 23. marts 2023 til Globale Seniorers 10. Generalforsamling efter vores stiftelse den 13. marts 2013. Generalforsamlingen afholdes i Byens Hus, på Hellerupvej 24 2900 Hellerup fra kl. 10-13.

Vi informerer om dagsorden, forslagsfrister og andre praktiske spørgsmål med  indkaldelsen til generalforsamling, som efter vedtægterne skal udsendes 1 måned inden selve generalforsamlingen.

Men tilmeld dig her for en start!

web-redaktionen 11. februar 2023

Møde i Globaliseringsgruppen om aktiviteterne 2023

Mødet i Globaliseringsgruppen ligger i umiddelbar forlængelse af mødet med Keith Smith om Geopolitiske og miljømæssige implikationer af Ukraine konflikten. Mødets hovedpunkt er debat om arbejdsgruppens forslag til program for 2023

Dagsorden

1. Program for 2023 – FORSLAG

(Februar: Ukraine-krisen: Globale Seniorer arrangerer møde s.m. Helsinki komiteen og FN-forbundet m.fl. på Christiansborg den 24.2.2023. Povl Anker.)

Marts: Internt møde i Globaliseringsgruppen om klima, natur, politik, økonomi – holistisk tilgang. Geopolitiske aspekter væsentlige.
Udgangspunkt i Amitav Ghosh og Bjørn Johnsson et al. Ellen samler kilder til mødeforberedelse til planlægningsmødet 25.1.

April: Verdenssynsanalyse som ny forståelsesramme?
Ny rapport af Lars Erslev og Mona Sheik, DIIS
Verdenssynsanalyse: Indsigt i verdenssyn kan bidrage til at forstå og deeskalere verdens fastlåste konflikter.
Verdenssynsanalyse er en videnskabelig tilgang til at analysere internationale relationer og konflikter ved at fokusere på de verdensanskuelser, der giver sociale grupper legitimitet, mening og identitet. Målet er en bedre forståelse af de logikker, der både ligger bag konfliktparters handlen, og bag at konflikter eskalerer, eller at eksisterende uholdbare regimer kan bestå i årtier.
https://www.diis.dk/node/25865
Knud Arne kontakter Erslev/Sheik om evt. møde i april/maj.

Maj: Techgiganternes betydning for globaliseringen m.v.
Digitaliseringens udfordringer, behovet for globale reguleringer. Overvågning. Cyberkrige, Fakenews. Blockchain. De ’nye’ digitale tjenester: Meta, Amazon, TicToc m.m. Barry C. Lynn.
Povl Anker skriver forslag til planlægningsmøde 25.1.

Andre emner:
Oprustningens betydning for miljøet?
Ørstrøm Møller har sagt ja til at holde et oplæg når han engang er i Danmark. Povl Anker.

Foreslåede interne Samarbejdsprojekter – Tovholdermødet 11.1.2023::
Klimamøde – Europagruppen.
– EU’s rolle i verden og EU’s udvikling som institution – Europagruppen.
– Magtbalancer og relationer. Mellemøstlandenes relationer til hinanden og til
Europa og andre kontinenter – Mellemøstgruppen.

– Ønske: Gerne mere fokus på asien og Kinas nye rolle

2. Næste møde?

3. Eventuelt

 

 

Nytårs kur

Alle Globale Seniorers medlemmer er velkomne! Kom og hør om alle de spændende planer og aktiviteter vores tema-arbejdsgrupper planlægger.

Nyd et glas og lidt mundgodt og ønsk hinanden Godt Nytår!

 

Kom til intromøde i Globale Seniorer

Diagram af tema- og arbejdsgrupper i globale Seniorer, som de så ud i 2015. Eget foto.

 

Globale Seniorer har tidligere haft en praksis, hvor vi inviterede alle nye medlemmer med et intromøde. Den praksis satte Corona’en desværre en stopper for, men nu har vi mulighed for at genoptager den gode vane.

Vi inviterer til intromøde for nye medlemmer til information og dialog om de  emner og arbejdsformer, som er kernen i aktiviteterne i tema- og arbejdsgrupperne. Målet med mødet er at alle, der har lyst, kan blive integreret i gruppernes aktiviteter, som rummer andet og mere end de medlemsmøder, der regelmæssigt bliver inviteret til.

Mødet afholdes:

Torsdag den 27. oktober kl. 13-15
I mødelokalet Lodsbåden
Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Fra bestyrelsen deltager Nina Ellinger, Marie Thun, Kaj Skov Frederiksen og Povl Anker Andersen.
Udover at ønske jer velkommen i Globale Seniorer vil de kort fortælle om, hvordan arbejdet er organiseret.

Derefter er det jeres tur. Vi vil gerne høre jer om:

 • hvordan I har fundet ind i vores organisation?
 • hvilke interesser og erfaringer I har med jer? – og især
 • hvad I har lyst til at beskæftige jer med i Globale Seniorer i fremtiden

Ud af det tror vi der vil opstå en nyttig dialog. Vi fra bestyrelsen kan få et godt overblik over jeres forventninger erfaringer og ressourcer, og I kan få hjælp til at finde ind i Globale Seniorer på et sted der passer til jeres interesser og få lidt mere viden om, hvad vi foretager os som organisation.

Tilmelding til mødet kan ske ve at registrere sig online herunder.
Eller på mail til globaleseniorer@gmail.com

Herunder den aktuelle liste for Globale Seniorers tema- og arbejdsgrupper, som I kan orientere jer i. I er også mere end velkomne til at udforske vores aktiviteter her på hjemmesiden.
Vi glæder os til at møde jer!

Tema- og arbejdsgrupper i Globale Seniorer ved starten af oktober måned 2022

 • Arktisgruppen
 • Europagruppen,
  med arbejdsgrupper for EuropaNYT, Nordirland, Rumænien og Tyskland
 • Internationale institutioner,
  med arbejdsgruppen for OECD og UNESCO studierejsen til Paris
 • Folke- og menneskeretsgruppen
 • Globaliseringsgruppen
 • Mellemøstgruppen
 • Verdensmålsgruppen,med arbejdsgrupperne for Formidling, Klima, NGO-samarbejde og Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Ældrepolitisk gruppe,
  md arbejdsgruppen for Øst-Vest dialog

Adgang til mødelokalet Lodsbåden

 

tower cranes constructing 3d word team as a metaphor for team building

Vær med til at gøre vores netværk bæredygtigt

Bestyrelsen inviterer til medlemsmøde for at præsentere,
hvordan vi tænker at organisere arbejdet fremover
– involvering og rotation er nøgleord

I alle organisationer er det en udfordring at sikre fornyelse og at have nye medlemmer klar, der er parate til at give en hånd og siden tage over. Den udfordring gælder også i Globale Seniorer, der drives af frivillige ældre. For at adressere udfordringen vil bestyrelsen afprøve, en ny organisering af opgaverne. Vi har valgt at lægge opgaverne i 5 forskellige teams, og vi vil gerne invitere interesserede medlemmer til at deltage i de nye teams.

Er der nogen der vil give en hånd så organisationen fortsat kan danne en ramme om de mange spændende aktiviteter som tilbydes af temagrupperne – og som vi alle synes er spændende?

Vi tænker at vi på den måde kan få både flere hænder og bredere erfaringer at trække på. For at gøre os mindre sårbare tænker vi også, at vi fremover altid vil udpege to ansvarlige for alle opgaver. Når flere kan aflaste hinanden kan opgaverne varetages kontinuerligt og vi undgår tab af viden. Rotation vil give aktive i organisationen mulighed for at vende sig mod andre interesser og opgaver i Globale Seniorer, så de ikke kører træt. Vi tror at hyppig rotation og udskiftning skaber et mere dynamisk og bæredygtigt netværk og giver plads til nye initiativer. Sidst – men ikke mindst – kan flere komme aktivt ind i Globale Seniorers maskinrum, hvor vi faktisk har det sjovt og hyggeligt sammen mens vi løser arbejdsopgaverne.

I opfordres alle til at overveje, om det er noget for jer at arbejde sammen med medlemmer af bestyrelsen i et team. Arbejdet giver en fantastisk mulighed for at lære vores netværket at kende på tværs og være med til at præge udviklingen. I team samarbejdet lærer vi samtidig hinanden at kende og blive del af det sociale netværk, som Globale Seniorer også er.

Følg link til De fem teams, deres opgaver og de ansvarshavende bestyrelsesmedlemmer. Et team, Koordinations-teamet, er den formelle ledelse af Globale Seniorer og pladserne i teamet er derfor ’låste’. I de øvrige team er der behov for at supplere med yderligere medlemmer og kompetencer. De enkelte team vil blive præsenteret på medlemsmødet og derefter tager vi en åben debat om principper og bemanding.

Nyt fra generalforsamling og bestyrelse

Fra Globale Seniorers generalforsamling den 22. marts hos 3F Chuafførerne i København.

Som Nina Ellinger skriver i sin sommerhilsen til medlemmerne, er konstitueringen af bestyrelsen efter valget på generalforsamlingen nu på plads. Se den på denne hjemmesides opslag Bestyrelsen.

Samtidig offentliggør bestyrelsen her referatet af generalforsamlingen den 22. marts 2022 bilagt en deltagerliste og et notat om indholdet af de gruppesamtaler, der blev gennemført under dagsorden punkt 7: GS i fremtiden – udvikling og perspektiver.

Referat af generalforsamling 2022
Deltagere på generalforsamling 2022
Om gruppesamtalerne på generalforsamling 2022

Bestyrelsen har i forlængelse af konstitueringen diskuteret, hvordan vi kan sikre at driftsopgaverne i netværket bliver fordelt så flest mulige medlemmer er involveret i at løse de praktiske og organisatoriske opgaver.

Vi tror at løsningen er at etablere en række team på tværs af bestyrelse og tema- og arbejdsgrupper. Hensigten er, at hvert team skal løse en defineret, afgrænset opgave for vores netværk. Hvilke team og hvordan det skal fungere, kan du sætte dit præg på ved at deltage i mødet

22. september kl. 14-16, hvor bestyrelsen præsenterer sin Team model
I lokalerne Ramsingsvej 30, 2500 Valby

Povl Anker Andersen
2. juli 2022