Globale Seniorer

Seniorer og unge deler Verdens bedste Nyheder

På syvende år deltog Globale Seniorer i uddelingen af Avisen Verdens bedste Nyheder. I morges, den 8. september, mødte syv globale seniorer op for endnu engang at sætte fokus på verdens mange fremskridt i forhold til Verdensmålene.

Igen i år foregik uddelingen på Forum station fra morgenstunden, hvor unge studerende på erhvervsuddannelserne på Niels Brock og NEXT Københavns Mediegymnasium myldrer op fra Metroen. Nogen tog godt imod budskabet, andre sprang målrettet over og så krisetrætte ud i øjnene. Men det er derfor ikke mindre vigtigt at holde fast i Verdensmålene.

I uddelingsavisen blev der også plads til en lidt mindre positiv nyhed: FN eksperterne dokumenterer i Global Sustainable Report 2023, at det kun er seks ud af de 17 mål, hvor der kan noteres moderat fremgang. Men de har noteret fremgang siden 2015 og uddelingsavisen håber på at FN’s topmøde om nogen dage kan give Verdensmålene ny vind i sejlene.

Det står vel klart i dag, at vi ikke når Verdensmålene til 2030. Især politikernes villighed til at handle har ikke levet op til det de bekender sig til. Men det er fint at holde fast, erkende de positive resultater der allerede er nået og  advokere for at  både politikere, erhvervsliv og vi som forbrugere, fortsat har et historisk ansvar for at handle for at nå de mål vi besluttede i 2015 i FN.

Povl Anker Andersen

 

Kommunikationsteam

Der afholdes møde i Kommunikationsteamet vedr. status på hjemmesiden.

Dagsorden til møde i Kommunikationsteamet:

  1. Opfølgning på referat fra sidste møde 21.august 2023
  2. Opfølgning fra bestyrelsens seneste møder
  3. Redaktionsgruppen
  4. Billedgruppen
  5. Intranet og teknik gruppe
  6. Planlægning af kommende møder
  7. Eventuelt

Koordinations-TEAM (Marie, Kaj, Kurt og Nina)

Koordinations-TEAM holder et internt møde for at afvikle praktiske opgaver, planlægge for resten af året og færdiggøre papirer og indstillinger, der skal præsenteres for efterfølgende bestyrelsesmøde d 24.08.2023.
Nina Ellinger udsender dagsorden og evt bilag medio august

GS bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmødet indkaldes af Nina Wernberg, der også er mødeleder. Efter mødet
afholder bestyrelsen sommerfrokost.

Aktivitets-TEAM planlægning af Tovholdermøde

Aktivitets-TEAM planlægger afvikling af Tovholdermøde den 10.10.2023.
Invitation til alle temagrupper og tovholdere udsendes primo august. Ansvarlig Aktivitets-TEAM. Da ét fokus på tovholdermøde er Verdensmålene er Lene Grønfeldt, som tovholder for VM inviteret med til planlægning af mødet. På tovholdermødet bedes alle temagrupper reflektere over deres arbejde i forhold til Verdensmålene. Det andet fokus for tovholdermødet er GS hjemmesiden, hvorfor Kurt Petersen inviteres med til planlægningsmødet.
STED for planlægningsmøde informeres snarest muligt.
Dagsorden og evt bilag sendes ud af NIE i juli måned

 

Introduktionsmøde for nye GS medlemmer

Globale Seniors nye medlemmer inviteres til Introduktionsmøde ved Bestyrelsens Koordinations-TEAM

På mødet vil medlemmer af bestyrelsen byde velkommen, orientere om foreningens
arbejde, høre om deltagernes erfaringer og interesser samt drøfte, hvordan man kan deltage i
foreningens aktiviteter.

Dagsorden:
1. Velkomst og gensidig præsentation af de fremmødte
2. Præsentation af foreningen Globale Seniorer, vores organisering og aktiviteter
3. Demonstration af foreningens hjemmeside og intra-net, herunder hvordan man tilmelder
sig møder og aktivitetsgrupper.
4. Runde om nye medlemmers erfaringsbaggrund og forventninger til medlemskabet
5. Andre spørgsmål

 

Tovholder & Aktivitetsmøde 2023

Globale Seniorer ønsker at gøre hjemmesiden til den primære informations- og kommunikationskanal i foreningen.
Her kan alle finde opdaterede og relevante informationer om Globale Seniorer og følge med i foreningens mødeaktiviteter samt tilmelde sig åbne tema-møder.
Alle medlemmer af Globale Seniorer får med et log-in adgang til foreningens intranet med adgang til:

  • interne informationer,
  • mulighed for direkte i systemet, at skrive dagsordner, referater samt gemme skriftlige oplæg i tema-grupper, teams og arbejdsgrupper.
  • Her er også mulighed for at kommunikere med øvrige medlemmer i foreningen enkeltvis eller i grupperne og meget mere.

En afklaring af, hvilke af de mange muligheder man ønsker at benytte i de forskellige tema-grupper, teams og arbejdsgrupper, forudsætter præsentation og drøftelse samt undervisning og træning.

Dette vil kommunikationsteamet gerne præsentere og drøfte på tovholdermødet den 12.10.23.

GS Bestyrelsesmøde

Indkaldelse med dagsorden udsendes senere sammen med præcis angivelse af sted