Globale Seniorer

Litauen rejseforberedelse

Gruppen har truffet aftale med Thomas Ubbesen, der vil give os lidt fif og ideer til rejse og kontakter i Litauen.

Mødet er udelukkende for deltagere i gruppen. Husk at tilmelde dig via kalenderen på hjemmesiden.

Litauen-rejse forberedelsesmøde

Vi fortsætter med planlægningen af rejse til Litauen i 2024. Se referat fra 3. møde i gruppen på hjemmesiden og tilmeld dig via hjemmesidens kalender.

Litauen-dialogprojekt – rejseforberedelse

Vi fortsætter med planlægning af Litauen – rejse- og dialogprojekt, og der er stadig plads til interesserede.

Se materialet under grupper her på hjemmesiden under Grupper.

Tilmeld dig dette møde via kalenderen.

Har du spørgsmål til gruppen, så kontakt evt.

Susanne Danielsen – sis12sus@yahoo.ca

Peter Rudolf Hansen – rudolf007@hotmail.com

Helle Dreier – helle.dreier@gmail.com

Vær med i Litauen projektet
et rejse- og dialogprojekt

Seniorpolitisk gruppe i Globale Seniorer inviterer til forberedende møde om et dialog projekt mellem og om seniorer og en rejse til Litauen i 2024

Kunne du tænke dig at deltage i et rejse- og dialogprojekt med seniorer i Litauen, så har du som medlem på dette møde en mulighed for at danne dig et indtryk af, hvad projektet går ud på – og om du har tid, lyst og lejlighed til at melde dig.

Projektet kalder vi: Åbent Europa – en dialog mellem seniorer om seniorer.

Målet med dialogen er at opnå viden om vilkår, muligheder og opfattelser blandt seniorer i forskellige lande i det postsovjetiske Europa. Ved at kende og forstå hinandens situation, vil vi gensidigt kunne inspireres af hinandens erfaringer og synspunkter med det ønske, at vores dialog kan bidrage til at styrke et globalt udsyn og en mere solidarisk, åben og fredelig verden.

Projektet går på 2 ben således:

1. Etablering af en rejsegruppe på max. 22 Globale Seniorer, der i første omgang har interesse i og mulighed for at deltage i en rejse til Litauen og senere er indstillet på at medvirke til, at Litauiske seniorer får mulighed for gensidigt at besøge os, seniorer og Danmark.
Her gælder ’først til mølle-princip’.

2. Etablering af en dialog- gruppe på max. 8 Globale Seniorer, der snarest muligt indgår i en dialog med Litauiske Seniorer gennem brug af zoom-møder i et forum med et tilsvarende antal Litauiske seniorer.
Vi har allerede gjort os rigtig gode erfaringer med zoom-møder som arbejdsform, idet vi har afprøvet metoden ift. et tilsvarende dialogprojekt sammen med seniorer i Sct. Petersborg.

EURAG møde i Vilnius i maj 2019. Eget foto.

Dialogen tager udgangspunkt i den projektbeskrivelse, som i oktober 2022 blev udarbejdet i daværende Ældrepolitisk Gruppe. Projektbeskrivelsen kan læses her:

Vi har på et EURAG møde (European Federation of Older Persons) i Prag i marts i år skabt kontakt til The Lithuanian EURAG association, der var interesseret i projektet. Se herunder, deres egen korte, engelsksprogede beskrivelse af organisationen.

Kontaktpersoner:
Susanne Danielsen – sis12sus@yahoo.ca – tlf. 22 62 78 88
Peter Rudolf Hansen – rudolf007@hotmail.com – tlf. 22 33 26 07
Helle Dreier – helle.dreier@gmail.com – tlf. 29 26 09 87


The Lithuanian EURAG association is a voluntary organisation of older people

Our mission is to achieve that in Lithuania would be created society friendly for all age groups and where older people can remain independent and valuable members of the community as long as possible.

Our values: life and professional experience, good health and physical activity, sense of responsibility, openness, tolerance, coherence, community spirit.

We aim to have an influence on our society, on our Government and to European institutions for better life of older people.