Globale Seniorer

5 år i Grønlands tjeneste

Grønlands første Informations og Kommunikations Teknologi (IKT) strategi 2011-15

Med udgangspunkt i erfaringer fra perioden årene 2010-2014 i Nuuk vil Asbjørn
fortælle om at arbejde i Grønlands Selvstyre og om grønlandske forhold. Udgangspunktet er fra hovedstaden Nuuk, som på trods af sin lille størrelse ofte har besøg af alverdens politikere og er en levende storby.

Selvstyrets politik og administration har ligheder med Danmark men også betydelige forskelle.
Det spiller ind i det daglige arbejde på ofte overraskende måder. Asbjørn vil giver nogle eksempler på problemstillinger som forekommer kendte, men alligevel er løst forskelligt.

Asbjørn har været optaget af modernisering af Grønlands administration og har bl.a. udarbejdet den første grønlandske Informations og Kommunikations Teknologi strategi 2011-15 med Selvstyrets departementer, kommuner og private virksomheder.

Han har bl.a. indført NemID i Grønland, og arbejdet for en nordatlantisk inspireret privatlivs lovgivning, som pendant til GDPR.

Asbjørn er Civilingeniør, PhD og blev ansat som kontorchef i Selvstyret i 2010. Han afsluttede arbejdet for Selvstyret i 2015.