Globale Seniorer

Seniorpolitisk Gruppe

Dagsorden til mødet i Seniorpolitisk Gruppe:

Vi skal tilstræbe, at vi fremadrettet satser på korte orienteringer fra vores forskellige undergruppe på vores møder i gruppen og hermed får tid til mere dybtgående tematiserede drøftelser af forskellige prioriterede emner.

Kl.10.05-11.05
1. Velkomst og godkendelse af referat.
2. Referat fra mødet med Alternativet – ved Maria, Susanne, Kirsten Lene G.
3. Orientering om samarbejdsprojektet med russerne i Sct. Petersborg ved Maria og Povl Anker.
4. Orientering om Litauen projekt ved Peter, Helle og Susanne.
5. Orientering om København Kommune – midtvejsmøde ved Elsebeth og Povl Anker.
6. Orientering om København Kommunes Sundheds – og Teknisk forvaltning ved Annemette.
7. Nyt fra Danske Seniorer / Sundhedspolitisk gruppe ved Annemette.
Kl.11.05 – 11.20
Pause
Kl.11.20 – 12.05
Fortsat tematiseret drøftelse: Den nye Ældrelov og dertil hørende emner.
o En kort gennemgang af det allerede eksisterende lovgivningsgrundlag kommunalt / regionalt.
o Har vi brug for en kort gennemgang af sundhedsreformen / sundhedskommisionens arbejde?
o En kort gennemgang af rapporten fra Århus universitet omkring Lykke hos +65årige. (frivillig / ufrivillig afgang fra arbejdsmarkedet), ved Susanne
o Tanker omkring: Hvorfor er skiftet foregået fra ” for alle ” til kun at medtage alderskriteriet?
o Forsat drøftelse af tilkøbsydelserne.

KL.12.05 – 12.30
8. Sidste nyt fra bestyrelsen.
9. Hjemmesiden ved Helle og Povl Anker.
10. Eventuelt

For god ordens skyld skal der hermed lige tilføjes vores andre ønsker om emner, som vi enten har / har haft gang i eller ønsker at få gang i:
• Seniorbofællesskaber, har vi nye besøg på bedding
• Folkemøde på Bornholm.
• Seniorvenlige boliger – bæredygtige byer.
• Plancher om byer og tilgængelighed
• EURAC
• LNOB-rapport: ’Leave No One Behind’.
• Help Age.

Vær med i Litauen projektet
et rejse- og dialogprojekt

Seniorpolitisk gruppe i Globale Seniorer inviterer til forberedende møde om et dialog projekt mellem og om seniorer og en rejse til Litauen i 2024

Kunne du tænke dig at deltage i et rejse- og dialogprojekt med seniorer i Litauen, så har du som medlem på dette møde en mulighed for at danne dig et indtryk af, hvad projektet går ud på – og om du har tid, lyst og lejlighed til at melde dig.

Projektet kalder vi: Åbent Europa – en dialog mellem seniorer om seniorer.

Målet med dialogen er at opnå viden om vilkår, muligheder og opfattelser blandt seniorer i forskellige lande i det postsovjetiske Europa. Ved at kende og forstå hinandens situation, vil vi gensidigt kunne inspireres af hinandens erfaringer og synspunkter med det ønske, at vores dialog kan bidrage til at styrke et globalt udsyn og en mere solidarisk, åben og fredelig verden.

Projektet går på 2 ben således:

1. Etablering af en rejsegruppe på max. 22 Globale Seniorer, der i første omgang har interesse i og mulighed for at deltage i en rejse til Litauen og senere er indstillet på at medvirke til, at Litauiske seniorer får mulighed for gensidigt at besøge os, seniorer og Danmark.
Her gælder ’først til mølle-princip’.

2. Etablering af en dialog- gruppe på max. 8 Globale Seniorer, der snarest muligt indgår i en dialog med Litauiske Seniorer gennem brug af zoom-møder i et forum med et tilsvarende antal Litauiske seniorer.
Vi har allerede gjort os rigtig gode erfaringer med zoom-møder som arbejdsform, idet vi har afprøvet metoden ift. et tilsvarende dialogprojekt sammen med seniorer i Sct. Petersborg.

EURAG møde i Vilnius i maj 2019. Eget foto.

Dialogen tager udgangspunkt i den projektbeskrivelse, som i oktober 2022 blev udarbejdet i daværende Ældrepolitisk Gruppe. Projektbeskrivelsen kan læses her:

Vi har på et EURAG møde (European Federation of Older Persons) i Prag i marts i år skabt kontakt til The Lithuanian EURAG association, der var interesseret i projektet. Se herunder, deres egen korte, engelsksprogede beskrivelse af organisationen.

Kontaktpersoner:
Susanne Danielsen – sis12sus@yahoo.ca – tlf. 22 62 78 88
Peter Rudolf Hansen – rudolf007@hotmail.com – tlf. 22 33 26 07
Helle Dreier – helle.dreier@gmail.com – tlf. 29 26 09 87


The Lithuanian EURAG association is a voluntary organisation of older people

Our mission is to achieve that in Lithuania would be created society friendly for all age groups and where older people can remain independent and valuable members of the community as long as possible.

Our values: life and professional experience, good health and physical activity, sense of responsibility, openness, tolerance, coherence, community spirit.

We aim to have an influence on our society, on our Government and to European institutions for better life of older people.