Globale Seniorer

Byudvikling for Seniorer

KAB (Københavns Andels Boligforening) er værter for alle interesserede Globale Seniorer herunder Seniorpolitisk Temagruppe i deres nye hovedsæde på Enghavevej 81,  2450 København SV.

Temaet er ‘Byudvikling for Seniorer’
Seniorboliger, seniorbofællesskaber, arkitektur, byudvikling, fællesskabet og KAB view
Ved Seniorkonsulent og arkitekt Lars Anderson og kundechef Jonas Mørch.
Alle er velkomne.

Stikord til mødet med KAB den
Seniorpolitisk gruppe Globale Seniorer
Erfaringer om seniorer i alle aldres boligønsker.
Mange at vores punkter er sikkert ikke boligselskabernes opgaver, men derfor kan det sagens indtænkes i projekterne.
Og mange er fremtidsorienterede.
Seniorkollektiver – Fremtidens ghetto? Eller et ønske for de få?
Seniorboliger, blandet boligmasse med folk i alle aldre, samfundsklasser, i nørheden af offentlige institutioner, såsom skole, dagpasninger, indkøbsmuligheder.
Boligmassens størrelse og prisniveau.
Tilgængelighed for beboere i alle aldre herunder også seniorer og handicappede.
Elevatorer, trapper, udearealer Samarbejde med landskabsarkitekter.
Hvordan sikrer I at projektet bliver som ønsket.
Mulighed for offentlig transport, cykelstier, handicap parkering osv.
Vedligeholdelse af fællesarealer, overbygning af tilgængeligt udeareal, siddepladser
Boligbyggeri bredt. Arkitektoniske overvejelser og resultater. Udsmykning af forskellig art. Eks. Gavlmalerier
Renovering /ombygning af den ældre boligmasse og nybyggeri.
Bæredygtigtighed : Hvilke overvejelse gør KAB og andre almene boligselskaber.
Samarbejde på Europæisk plan/ internationelt.

Seniorpolitisk Temagruppe

Vi afholder møde i Seniorpolitisk Temagruppe.

Se referatet fra sidste møde under gruppen på Hjemmesiden.

Husk at tilmelde dig via kalenderen på Hjemmesiden.

Dagsorden til møde i Seniorpolitisk Gruppe:
(hvor vi arbejder med bæredygtig seniorpolitik i et verdensmålsperspektiv.)
Mødet afholdes på Ramsingsvej 30 i Lodsbåden.
NB: Vi skal alle benytte hovedindgangen ved receptionen.

Vi skal tilstræbe, at vi fremadrettet satser på korte orienteringer fra vores forskellige undergruppe på vores møder i gruppen og hermed får tid til mere dybtgående tematiserede drøftelser af forskellige prioriterede emner.

Kl.10.05-11.05
1. Velkomst og godkendelse af referat.
2. Nyt om København Kommune – midtvejsmøde ved Elsebeth og Povl Anker.
3. Opfølgning på høringssvaret til Københavns Kommune angående ny senior–og ældrepolitik, ved Annemette og Lene R.
4. Nyt fra Danske Seniorer / Sundhedspolitisk gruppe ved Annemette.
5. Orientering om Litauen dialogprojekt ved Povl Anker og Susanne.
6. Er der andre i seniorpolitisk gruppe, der er interesseret i deltagelse i det private samarbejdsprojekt med Sct. Petersborg.
7. Opsamling omkring arbejdet i OEWGA, ved Maria.
8. Orientering omkring det hidtidige arbejde i Help Age, ved Maria.
9. Orientering omkring Leave no one behind, ved Maria.
10. Orientering om EURAG ved Povl Anker, Kirsten og Peter.

Kl.11.05 – 11.20
Pause

 

Kl.11.20 – 12.05
11.Tematiseret drøftelse:
Seniorvenlige byer / bæredygtig urbanisering / seniorbofællesskaber / opfølgning på verdensmål 11; huske på vores udarbejde plancher / fotos om byer og tilgængelighed

KL.12.05 – 12.30
11.Sidste nyt fra bestyrelsen i GS.
12. Hjemmesiden
13.Eventuelt

 

 

Seniorpolitisk Gruppe

Dagsorden til møde i Seniorpolitisk Gruppe
(hvor vi arbejder med bæredygtig seniorpolitik i et verdensmålsperspektiv.)

Vi skal tilstræbe, at vi fremadrettet satser på korte orienteringer fra vores forskellige undergrupper på vores møder i gruppen og hermed får tid til mere dybtgående tematiserede drøftelser af forskellige prioriterede emner.

Kl.10.05-11.05
1. Velkomst og godkendelse af referat.
2. Hjemmesiden:
Helle havde ikke mulighed for at gennemgå brug af hjemmesiden på vort sidste møde i seniorpolitisk gruppe. Vi valgte at sætte punktet øverst på dagsordenen til næste møde i seniorpolitisk gruppe OG alle bedes medbringe egen elektronik for at kunne komme til at følge med i den praktiske gennemgang af brug af hjemmesiden i GS!
3. Orientering om Dragør projekt omkring Senior bofællesskab, ved Nina.
4. Orientering om samarbejdsprojektet med russerne i Sct. Petersborg ved Maria og Povl Anker.
5. Orientering om Litauen projekt ved Peter, Helle og Susanne.
6. Nyt om Københavns Kommune – midtvejsmøde ved Elsebeth og Povl Anker.
7. Orientering om Københavns Kommunes Sundheds – og Teknisk forvaltning. Der er blevet afgivet høringssvar på udkastet d.1.10.23. ved Annemette, Lene R. og Maria.
8. Nyt fra Danske Seniorer / Sundhedspolitisk gruppe ved Annemette.
9. Orientering om tovholdermødet d.12.10.23, ved Susanne og andre deltagere.

Kl.11.05 – 11.20
Pause

Kl.11.20 – 12.05
10.a Evaluering af vores 1. tematiserede drøftelse:

  • Er vi nået godt igennem drøftelsen omkring den nye ældrelov?
  • Mangler vi noget, eksempelvis hvordan en værdig ældrepleje med høj kvalitet sikres i en tid, hvor vi mangler hænder?
  • Fungerer møderne med opdeling af orienteringspunkter og samlet drøftelse af forskellige temaer?

10.b Hvilke temaer skal vi vælge fremadrettet?

KL.12.05 – 12.30
11.Sidste nyt fra bestyrelsen i GS.
12.Opsamling omkring arbejdet i OEWGA, ved Maria.
13.Eventuelt

For god ordens skyld skal der hermed lige tilføjes vores andre ønsker om emner, som vi enten har / har haft gang i eller ønsker at få gang i:
• Seniorvenlige boliger – bæredygtige byer.
• Plancher / Fotos om byer og tilgængelighed
• EURAC
• LNOB-rapport: ’Leave No One Behind’.
• Help Age.

NB: Vi skal alle benytte hovedindgangen ved receptionen.

Husk
Husk at tilmelde dig mødet her på hjemmesiden, deadline den 24. oktober.
Kaffe/te mm. på mødet koster 25 kr. pr. deltager og beløbet indbetales via MobilePay til box18276.

3. Litauen-rejsegruppemøde

Litauen-rejsegruppe holder 3. planlægningsmøde ifølge dagsorden, der følger.

Referat fra seneste møde 12.9.23 ligger under gruppen: Litauen rejsegruppe på hjemmesiden.

Husk
Husk at tilmelde dig mødet her på hjemmesiden, deadline den 3. november.
Kaffe/te mm. på mødet koster 25 kr. pr. deltager og beløbet indbetales via MobilePay til box18276

 

Seniorpolitisk Gruppe

Dagsorden til mødet i Seniorpolitisk Gruppe:

Vi skal tilstræbe, at vi fremadrettet satser på korte orienteringer fra vores forskellige undergruppe på vores møder i gruppen og hermed får tid til mere dybtgående tematiserede drøftelser af forskellige prioriterede emner.

Kl.10.05-11.05
1. Velkomst og godkendelse af referat.
2. Referat fra mødet med Alternativet – ved Maria, Susanne, Kirsten Lene G.
3. Orientering om samarbejdsprojektet med russerne i Sct. Petersborg ved Maria og Povl Anker.
4. Orientering om Litauen projekt ved Peter, Helle og Susanne.
5. Orientering om København Kommune – midtvejsmøde ved Elsebeth og Povl Anker.
6. Orientering om København Kommunes Sundheds – og Teknisk forvaltning ved Annemette.
7. Nyt fra Danske Seniorer / Sundhedspolitisk gruppe ved Annemette.
Kl.11.05 – 11.20
Pause
Kl.11.20 – 12.05
Fortsat tematiseret drøftelse: Den nye Ældrelov og dertil hørende emner.
o En kort gennemgang af det allerede eksisterende lovgivningsgrundlag kommunalt / regionalt.
o Har vi brug for en kort gennemgang af sundhedsreformen / sundhedskommisionens arbejde?
o En kort gennemgang af rapporten fra Århus universitet omkring Lykke hos +65årige. (frivillig / ufrivillig afgang fra arbejdsmarkedet), ved Susanne
o Tanker omkring: Hvorfor er skiftet foregået fra ” for alle ” til kun at medtage alderskriteriet?
o Forsat drøftelse af tilkøbsydelserne.

KL.12.05 – 12.30
8. Sidste nyt fra bestyrelsen.
9. Hjemmesiden ved Helle og Povl Anker.
10. Eventuelt

For god ordens skyld skal der hermed lige tilføjes vores andre ønsker om emner, som vi enten har / har haft gang i eller ønsker at få gang i:
• Seniorbofællesskaber, har vi nye besøg på bedding
• Folkemøde på Bornholm.
• Seniorvenlige boliger – bæredygtige byer.
• Plancher om byer og tilgængelighed
• EURAC
• LNOB-rapport: ’Leave No One Behind’.
• Help Age.