Globale Seniorer

Skal vi omdøbe os til Af-globaliseringsgruppen?

Sidst vi mødtes i Globaliseringsgruppen var i foråret. Det er så længe siden,
at vi må overveje at omdøbe vores gruppe til Af-globaliseringsgruppen!

For der er sket kolossale globale forandringer i det seneste halve års tid.

Sidst vi mødtes i Globaliseringsgruppen var i foråret. Det er så længe siden, at vi må
overveje at omdøbe vores gruppe til Af-globaliseringsgruppen!
For der er sket kolossale globale forandringer i det seneste halve års tid, bl.a.:

 • Ruslands invasion af Ukraine, som bl.a. har ført til at både Sverige og Finland har søgt
  optagelse i Nato, EU opruster til 2%, det samme gør Danmark.
 • Rivalisering mellem USA og Kina er intensiveret og EU er på vej med en ny
 • Kinapolitik, Xi har lige fået en ny 5 års periode.
 • Efterdønningerne af Covid-krisen med en stærk inflation og en recession hængende
  over hovedet.
 • Klimaet har det værre end nogensinde før!

Alle disse – om mange andre – store forandringer har allerede ændret på vilkårene for den
globale arbejdsdeling og samhandel. Og det vil givetvis accelerere.

Så hvad vi gør nu?
Vi indkalder derfor til møde i gruppen med to punkter på dagsorden:

 • Hvad skal vi i gruppen fokusere på denne vinter og til foråret?
 • Hvordan skal vi organisere vores arbejde, hvem er med i gruppen, hvem i
  arbejdsgruppen og hvem er tovholder?

Her er nogle flere stikord som udgangspunkt for debatten om hvad vi skal fokusere på og
hvilke aktiviteter vi kan planlægge:

 • Globalisering – hvad er/var det, og for hvem? Er det nationer/regioner mod
  hinanden? Hvad betyder det at mange af de store kapitalkoncentrationer ikke
  længere har så entydigt et fædreland som tidligere.
 • USA’s nye sikkerhedspolitik
  Uddrag:
  “Fifth, we recognize that globalization has delivered immense benefits for the United
  States and the world but an adjustment is now required to cope with dramatic global
  changes such as widening inequality within and among countries, the PRC’s
  emergence as both our most consequential competitor and one of our largest
  trading partners, and emerging technologies that fall outside the bounds of existing
  rules and regulations.” Biden’s National Security Strategy Focuses on China, Russia
  and Democracy at Home https://nyti.ms/3SUljlH. 13.10.2023.
 • Kinas nye planer, som netop er blevet vedtaget.
 • FN’s og andre internationale organisationer nye roller
 • Danmarks nye sikkerhedspolitiske redegørelse
 • Skt. Petersborg-gruppen ligger stille nu og Ruslands-spørgsmålene hører indtil
  videre hjemme i globaliseringsgruppen
 • Flemming Splidsboel har lovet os et møde om hvordan man skal forstå Putins
  styre og situationen i Rusland, ikke mindst, hvilke konsekvenser det vil få for
  verdensorden fremover. Povl Anker forsøger at få et møde i stand i løbet af januar.
 • Jørgen Ørstrøm Møller, kunne også være god til et overordnet, globalt perspektiv.
  Han har til en tidligere forespørgsel skrevet, at han gerne vil holde et oplæg for os,
  når han ellers er i København. Povl har skrevet til ham for at høre om hans planer
  for 2023 gør det muligt en gang i foråret.
 • Verdenssynsanalyse som ny forståelsesramme?
  Ny rapport af Lars Erslev og Mona Sheik, DIIS
  Verdenssynsanalyse: Indsigt i verdenssyn kan bidrage til at forstå og deeskalere
  verdens fastlåste konflikter
  Verdenssynsanalyse er en videnskabelig tilgang til at analysere internationale
  relationer og konflikter ved at fokusere på de verdensanskuelser, der giver sociale
  grupper legitimitet, mening og identitet. Målet er en bedre forståelse af de logikker,
  der både ligger bag konfliktparters handlen, og bag at konflikter eskalerer, eller at
  eksisterende uholdbare regimer kan bestå i årtier.
  https://www.diis.dk/node/25865

Tid, sted og tilmelding
Planlægningsmødet i Globaliseringsgruppen afholdes den 30. nov. 2021 Kl. 10:30 – 12:30
i mødelokale ”Lodsbåden”, Ramsingsvej 30, 2500 Valby.

Siden gruppen var aktiv sidst, er der kommet en del nye medlemmer i Globale Seniorer. Vi inviterer derfor bredt alle interesserede Globale Seniorer til at deltage i mødet og deltage i gruppens aktiviteter. Derfor vil vi også gerne have tilmelding til mødet!

Tilmelding online herunder

Bedste hilsener
Povl Anker og Knud Arne