Globale Seniorer

Informationsteknik

Er informationsteknologien borgerparat?

Vi markerer FN’s ældredag med et inspirerende oplæg ved Birgit Jæger, Roskilde Universitet, der søger at indkredse spørgsmålet: Hvem er den digitale medborger? Bagefter lægger vi op til en konstruktiv gruppediskussion og fugter i øvrigt ganen med et glas bobler.

Mødet skal handle om den buldrende digitaliseringsbølge, der måske/måske ikke udfordrer dig både som borger og bruger i forhold til myndigheder, retssikkerhed og kompetencer.

  • Føler du dig mødt eller kørt over – mentalt, materielt eller kompetencemæssigt?
  • Hvordan undgår vi at opretholde eller forstærke den digitale kløft, der i Digitaliseringsstyrelsens og KL’s rapport fra april 2021 peger på at 17 – 22 % af den voksne befolkning kan identificeres som ‘digitalt udsatte borgere’?
  • Er myndighederne og samfundet tilstrækkelig robust til, at der sættes yderligere turbo på digitalisering i Danmark?
  • Hvordan kan vi bidrage til at gøre digitalisering til en politisk interessant kampplads?

Vi henviser til Tænketanken Justitia’s rapport fra 17. juli 2022: Retssikkerhed for digitalt udsatte borgere.

Mødet arrangeres af Ældrepolitisk gruppe.