Globale Seniorer

Palæstina, Kvinder, Sikkerhed og Fred
– konference på Christiansborg

Med udgangspunkt i den nuværende situation i Palæstina, benytter vi Kvindernes Internationale Kampdag til at sætte fokus på de kønsmæssige aspekter af den humanitære katastrofe i Gaza og den stigende bosættervold på Vestbredden, set med palæstinensiske øjne.

Hent program
Om oplægsholderne
Følg Konferencen
Tilmelding til konferencen i Fællessalen på Christiansborg er nu lukket, men det vil i stedet være muligt at følge livestreaming fra konferencen. Adgang til streamingen via linket herunder:

Livestreaming

Konferencen vil foregå på engelsk af hensyn til de internationale talere.

Arrangører:
Betlehems Venner, FN Forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Globale Seniorer, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Kvinderådet, KVINFO, Mellemfolkeligt Samvirke, Oxfam Danmark.

Konferencen tager afsæt i UNSCR 1325 – FN’s Sikkerhedsrådsresolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed fra 2000, hvor Danmark spillede en aktiv rolle i det forberedende arbejde for at få den vedtaget. Men også andre resolutioner, herunder den internationale domstols bekendtgørelse d. 26. januar, FN-resolutioner om våbenhvile, international humanitær lov, samt perspektiver fra folkelige solidaritetsbevægelser og palæstinensiske diaspora verden over vil blive belyst.

Konferencen vil belyse vigtige ligestillingsaspekter i den igangværende konflikt og humanitære katastrofe i Gaza og det besatte Vestbredden: Hvordan ser dagligdagen ud, og hvordan er kvinder og piger særligt påvirkede? Hvordan er kvinder aktivt engageret for at beskytte deres familier, samfund og folkefærd under de nuværende forhold, bl.a. som fortalere for kvinders rettigheder til sikkerhed og fred? Hvilke behov er der og hvem tager ansvar? Hvilken rolle spiller kvinderettighedsorganisationer og civilsamfund i denne tid? Hvordan får de indflydelse i det korte og det lange løb, og hvad skal der til for at styrke palæstinensiske kvinder og kvinderettighedsorganisationers rolle?

Der vil desuden blive reflekteret over, hvilke muligheder palæstinensiske kvinder har for at åbne nye veje til en positiv udvikling og til en bæredygtig, retfærdig fred. Som det fremgår af UNSCR 1325 er kvinders aktive rolle på alle beslutningsniveauer en afgørende forudsætning for varig fred.

Som det første land i verden udarbejdede Danmark i 2005 en national handlingsplan for gennemførelse af resolutionen og nu arbejdes på handlingsplan 5. Også Palæstina har en national UNSCR 1325 handlingsplan.

Overordnet vil der være fokus på hvilken rolle Danmark og det internationale samfund kan spille – både i sin håndtering af den nuværende krisesituation og i sin støtte til kommende længerevarende processer.

På konferencen samles repræsentanter fra palæstinensiske- og internationale civilsamfundsorganisationer, fra det danske civilsamfund, det danske politiske liv og folkelige mobiliseringer. Konferencen vil primært belyse, hvad palæstinenserne selv mener, der bør gøres, men også se på muligheder i internationale konventioner og samarbejder, som for eksempel mellem de nordiske lande.