Globale Seniorer

Verdensmålene inddrages på bibliotekerne

Verdensmålsudstilling i Tårnby

Udstilling undervejs i rotunde i Tårnby

Der er gang i den på Tårnby bibliotek, da vi tirsdag formiddag kommer for at hænge Globale Seniorer verdensmålsudstilling op. Morgensang, skoleklasser og kommunens borgere  samles på biblioteket. Vi venter, mens de sidste toner klinger ud fra rotunden, hvor vores udstilling skal hænge de næste 3 uger. To timer senere hænger vores udstilling  på 7 år flot og er stadig aktuel. Under ophængningen kommer unge og ældre og kommenterer  ophængning og plancher. Udstillingen hænger på Tårnby hovedbibliotek fra 11 april til 2.maj 2023.

Bibliotekets Mona og Henrik glæder sig til udstillingsugerne

Biblioteker landet over arrangerer hvert år fremover aktiviteter om verdensmålene i uge 17 . Der er fokus på at oplyse om verdensmålene til unge og ældre. Flere end 100 biblioteker i Danmark er nu VM-certificerede til at formidle  oplysning om verdensmålene og bæredygtighed. Der laves handlingsplaner og organiseres aktiviteter om målene, og borgernes deltager aktivt i lokal opfyldelse af målene. Den årlige kampagne vil ligge i uge 17 hvert år, men bibliotekerne vil også beskæftige sig med verdensmålene resten af året.

Siden 2016 har Globale seniorer opbyggede Danmarks først udstilling om Verdensmålene, har udstillingen været på besøg i over 35 biblioteker, borgercentre, rådhuse, skoler mm.  Udstillingen består af 24 fotoplancher med fakta ark og arbejdsark til skoleklasserne og de ajourføres løbende med information om globale og danske fremskridt. Globale Seniorer har præsenteret oplæg for borgere, skoleklasser  og har  været med  i diskussionen om Verdensmålenes betydning og muligheder for at bidrage til en verden, som vore børn og børnebørn på  skal overtage. 

I forløbet har rigtigt mange Seniorer været med i arbejdet med udstillingen. Og vi ser frem til at nye Seniorer tager opgaven med at videreudvikle udstillingen og gå i dialog med udstillingsstederne.

Se også fotoplancherne nede på forsiden af vores hjemmeside.

Ellen Farr og Asbjørn

Kontakt tlf.: 21446053