Globale Seniorer

Verdensmålene – Status for danske målepunkter

Ny statusrapport om Verdensmålene 2022.

2030-panelet* har – sammen med Danmarks Statistik – udarbejdet den første statusrapport, der bedømmer Danmarks fremskridt mod Verdensmålene. Grundlaget for arbejdet er en række af de danske målepunkter, som blev udarbejdet og udvalgt i rapporten “Gør Verdensmål til Vores mål” fra 2020. ( se rapporten her: Vores-Maal-rapporten-2020.pdf (2030-panelet.dk).

I statusrapporten behandles Mål 4 Kvalitetsuddannelse, Mål 5 Ligestilling mellem kønnene, Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion, Mål 14 Livet i havet og Mål 15 Livet på land.
Det er – bortset fra mål 12 – de samme mål som var til behandling på FN’s årlige møde om Verdensmålene i juli 2022, ligesom det er de samme mål SPOTLIGHT rapporten 2022, – som GS har medvirket til – behandler. Både i SPOTLIGHT rapporten og i 2030 panelets rapport, er der anbefalinger til regeringen med forslag til handlinger. Der er altså mulighed for at sammenligne de to rapporter på dette punkt.
Når 2030 panelet har valgt at supplere med også at vurdere mål 12, skyldes det, at netop dette mål og område – forbruget – er der hvor Danmark falder rigtigt dårligt ud. Som det fremgår af rapporten, ville vi have brug for fire jordkloder, hvis alle lande havde samme forbrug ,som vi i Danmark.

Se statusrapporten om Verdensmålene 2022 her: Status2022.pdf (2030-panelet.dk)

 

Lene Grønfeldt

*2030 panelet er et tværsektorielt ekspertpanel, der har til formål at understøtte og inspirere 2030-netværkets politiske arbejde og fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling i samarbejde med politikerne. Panelet blev nedsat i 2017, og har bl.a. stået bag udarbejdelsen og udgivelsen af rapporten “Gør verdensmål til Vores mål” med 197 danske målepunkter for en mere bæredygtig verden.