Globale Seniorer

Globale Seniorer Verdensmålsgruppen

Ikoner for FNs 17 verdensmål for bæredygtig Global udvikling. Grafik UN.

Verdensmålsgruppen blev oprettet i 2016 kort tid efter verdensmålenes vedtagelse på FNs Generalforsamling 2015, og efter en studierejse til FN i New York.

Verdensmålsgruppen har fra starten haft fokus på gennemførelsen af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og arbejdet har fortrinsvis foregået i undergrupper om hhv. formidling, politisk påvirkning og konkrete aktiviteter og aktioner.

Vi har gennem tiden haft en bred vifte af aktiviteter som oplysning, foredrag, debatmøder, udstillinger og aktionsteater/happenings, alt sammen for at skabe fremdrift og fokus i debatten om udviklingspolitikken.

Verdensmålsgruppen er i dag en mere flydende størrelse, og aktuelt foregår aktiviteterne især i arbejdsgrupper indenfor temagruppen. Det drejer sig om følgende arbejdsgrupper:
• VM-arbejdsgruppe
• Klimagruppen
• NGO – samarbejdsgruppen

Se mere om de enkelte arbejdsgrupper og deres kontaktpersoner i:
>>> Oversigt arbejdsgrupper i Globale Seniorer

Kontaktperson til Verdensmålsgruppen er: Lene Grønfeldt, mail >>>lenegroenfeldt@gmail.com<


Gruppen fra 2022 og frem

Der er sket store ændringer i kendskabet til og fokus på verdensmålene, siden vedtagelsen i 2015.

Mens verdensmålene længe var ukendt land for de fleste, er det ikke tilfældet i dag. Nu kender mange til målene; regeringen, kommuner, virksomheder, skoler og uddannelsesinstitutioner inddrager målene i deres arbejde – men samtidig er der kommet mange nye dagsordener, der kan rejse tvivl om, hvorvidt verdensmålene fortsat har den overordnede nødvendige fokus – også i Globale Seniorer.

Dette kalder på overvejelser og diskussion i organisationen.

Der er derfor dannet en arbejdsgruppe, som har påtaget sig at tilrettelægge en diskussion blandt medlemmerne, om fremtiden for verdensmålsarbejdet i Globale Seniorer, både indholdsmæssigt og organisatorisk.

Det første skridt bliver et åbent medlemsmøde i løbet af foråret 2022.

Hvis du vil læse mere om Verdensmålsgruppens mange spændende aktiviteter i årenes løb, så følg linket herunder:
>>>Om Verdensmålsarbejdet i Globale Seniorer

Senest opdateret 4.1.2023

En skoleklasse på kulturværket i Helsingør på guided tur på Verdensmålsudstillingen. Eget foto.
Verdensmålsgruppen i aktion for verdensmålene på den Røde Plads Nørrebro. Eget foto